Aaro Hottinen on kuntatalouden tilastoasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @AaroHottinen

Kuntien taloustietojen raportointi siirrettiin Tilastokeskukselta Valtiokonttorille tilastovuodesta 2021 lähtien. Uudistuksen yhteydessä kuntien raportointitaakka paisui massiiviseksi, eivätkä tavoitellut kustannussäästöt ole toteutuneet. Uudistus ei ole toistaiseksi onnistunut toivotulla tavalla