IsoMauno

Sosiaali- ja terveysyksikön lakimiesarsenaalin yksi kolmesta kärkiohjuksesta.

Asuu Helsingin maalaiskunnan rajalla ja tykkää kalastella lähivesistä kuhaa ja hyviä uutisaiheita.

IsoMauno

Trilemmassa on valittava kolmen tavoitteen väliltä kaksi, koska kaikkia kolmea ei voida saavuttaa samaan aikaan. Joku voisi väittää, että sana kuvaa hyvin poliittista kompromissia sote-mallista, jossa yhtä aikaa pyritään katkaisemaan nykyinen kustannuskehitys, lisäämään hoidon laatua sekä
IsoMauno

Suomessa on muutaman vuoden ajan ollut mahdollisuus valita kunnallinen terveydenhuollon toimintayksikkö. Valinta on onnettoman vaikeaa, sillä vertailutietoa toiminnan laadusta ei toistaiseksi ole kovinkaan kattavasti saatavilla. Vastaava tilanne on ilmeisesti muissakin Euroopan maissa. Terveys