Lindberg toimii erityisasiantuntijana hyvinvointi- ja sivistysyksikössä.

Kirjoittaja

Meillä on kunnallisessa päätöksenteossa nuorisovaltuustot, joiden tehtävänä on kuntalain mukaan turvata nuorten mahdollisuudet vaikuttaa päätösten kulkuun. Nämä nuorisovaltuustot ovat toki nuorille erinomainen tapa tulla kuulluksi, mutta lasten ja nuorten osallistuminen ei rajoitu tähän. Miten