Minna Lindbergin blogi 4.10.2023

Etäopetuskäytänteet kaipaavat selkeää linjausta

Kunnissa on halukkuutta kehittää ja hyödyntää joustavia opetusjärjestelyitä kuten etäopetusta. Tämä oli selkeä viesti päättäjille syyskuun alussa pidetyssä Kuntaliiton Verkostoperuskoulu –hankkeen seminaarissa.

Perusopetuslaki ei tunnista mahdollisuutta antaa etäopetusta oppivelvollisuusikäisten perusopetuksessa. Opetuksen järjestäminen etäyhteyksiä hyödyntäen on määritelty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Tilanne on silti vaikeaselkoinen kunnille. Lainsäädäntömme ei tunnista sellaisia opetusjärjestelyjä, joille olisi tässä ajassa tarvetta tai kysyntää. Tältä osin perusopetuslaki ei ole pysynyt yhteiskunnan kehityksessä mukana. Opetuksen järjestäjille on tärkeää, että on olemassa selkeät linjaukset millä reunaehdoin etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta voidaan toteuttaa.

Mallia Ruotsin joustavista opetusjärjestelyistä?

Ruotsin Västerbottenin lääni länsirannikolla kärsi opettajapulasta. Tilanne johti siihen, että päättäjien oli arvioitava pitääkö tiettyjen aineiden opetuksesta luopua kokonaan tai voidaanko opetusta antaa etäyhteyksiä hyödyntäen. Västerbottenissa lähdettiin kokeilujen kautta kehittämään etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta, koska oppilaan oikeus opetukseen on kiistaton. Myöskään Ruotsissa ei ollut lainsäädäntöä, joka olisi tunnistanut etäopetuksen tai etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen. Lainsäätäjät kuitenkin tunnistivat mm. henkilöstön saatavuuden haasteen ja pitivät tarpeellisena muokata lainsäädäntöä. Nyt Ruotsin koululakiin on sisällytetty perusopetuksen järjestämisen osalta etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta koskevat ehdot selkeästi.

Olemme pohtineet kuntien kanssa, miksi Suomessa ei voitaisi hyödyntää tämänkaltaisia joustavia opetusjärjestelyitä, kun tiedämme tälle olevan tarvetta. Meillä on Suomessa mahdollisuuksia monipuolistaa perusopetusta, mutta se vaatii resurssien ja toimintakulttuurin muuttumisen lisäksi mahdollistavan lainsäädännön. Meilläkin voitaisiin mm. Kokeilujen kautta edetä asiassa. On harmillista, että osa viittaa pandemian aikaisiin etäopetuksen kokeilun ongelmiin, vaikka tiedämme että kyseessä oli ns. hätäratkaisu, jolla vältettiin opetuksen keskeyttäminen. Opetuksen järjestäjä ei voinut tilannetta ennakoida tai valmistella lainkaan. Harkitut kokeilut toteutetaan suunnitelmallisesti ja hyvällä valmistelulla. Nyt olisikin oiva aika ryhtyä toimeen: suunnitellusti, hallitusti ja määrätietoisesti kokeilla etäopetuksen mahdollisuuksia perusopetuksessa. Joustavilla opetusjärjestelyillä voisimme turvata oppilaan oikeuden opetukseen ja parantaa alueellista saavutettavuutta.

Pedagogiikan kehittäminen keskiössä

Kun opettajalla on vankka digitaalinen osaaminen, hänellä on myös hyvät mahdollisuudet kehittää digitaalisen ulottuvuuden sisältävää pedagogiikkaa. Kun etäopetusta toteutetaan suunnitelmallisesti ja pedagogisesti taitavasti on täysin mahdollista kehittää menetelmiä, joissa toteutuu kokemus yhteisöllisyydestä.  Näin ollen voimme välttyä niiltä kompastuskiviltä, joihin törmättiin pandemian aikaisessa etäopetuksessa.

Kunnille on ensiarvoisen tärkeää, että lainsäädäntömme olisi ajan tasalla. Etäopetuksen kokeilut tulee mahdollistaa. Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen linjaukset tulee olla selkeät ja yhteneväiset. Pedagogiikka ja teknologia kehittyvät koko ajan. Uusia mahdollisuuksia syntyy tämän kehityksen myötä. Emme vielä kaikilta osin edes tiedä, mitä kaikkia mahdollisuuksia uusi teknologia tuo tullessaan. Varmasti niitä on paljon!

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @lindbergminna

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!