Stiina Torkkel on työskennellyt lakiyksikön verkkotiedottajana vuodesta 2008. Hän jäi 1.9.2017 puolentoista vuoden opintovapaalle.

Lakiyksikkö neuvoo Kuntaliiton jäsenorganisaatioita ja niiden luottamushenkilöitä. Lakiyksikön yhtenä tiiminä toimiva Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palvelee suomalaisia hankintayksiköitä.

Kirjoittaja

Tiedonhallinta tarkoittaa tiedon järjestämistä ja hallintaa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Kuntaliiton lakiyksikössä tiedonhallinnan merkitys korostuu. Me hallinnoimme, muokkaamme, käytämme uudelleen ja säilytämme tietoa ja dataa. Osa tiedoista on tullut meille ulkopuolisilta tahoilta, kuten