Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kaupunkikehityspäällikkö Kuntaliitossa.