Kalevi Luoma

Kirjoittaja on energiainsinööri Kuntaliitossa.

Kalevi Luoma
Kirjoittaja

Toukokuun puolivälissä Kuntaliitto järjesti 9. ilmastokonferenssin. Tällä kertaa vietimme sitä kuntien ilmastotyön 20-vuotisen historian merkeissä. Lähtölaukauksena voi pitää Kuntaliiton käynnistämää Kuntien ilmastokampanjaa ensimmäisessä ilmastokonferenssissa syksyllä 1997. Tuolloin kampanjaan

Kalevi Luoma
Kirjoittaja

EU:n suunnalta uhkaa tulla lisävelvoitteita sotkemaan energiatehokkuuden parantamistyötä kunnissa. Tätä työtä on Suomessa onnistuneesti tehty vapaaehtoisesti ja energiatehokkuussopimusten avulla jo pari vuosikymmentä. Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) tarkistaminen on parhaillaan Euroopan