Kirjoittaja on kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Kirjoittaja

Uuteen jätelakiluonnokseen liittyy riskejä. Kuntaliitto on erityisen huolissaan jätelakiin ehdotetun menettelyn byrokraattisuudesta. Toteutuessaan se lisäisi sekä yrittäjien että kuntien velvoitteita sekä vaikeuttaisi ja hidastaisi huomattavasti jätehuoltopalvelun saatavuutta. Toteutuessaan jätelain