Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoittaja

Vuosi sitten tähän aikaan kaikkia hankintaihmisiä jännitti. Uuden hankintalain odotettiin valmistuvan virallisesta lainsäädäntöprosessista vuoden loppuun mennessä, mutta lain voimaantulosta ei ollut tarkempaa tietoa. Kun vuodenvaihde alkoi lähestyä, kuultiin vihdoin uutisia: lain oli tarkoitus tulla

Kirjoittaja

Fazerin perheyritykseen kuuluva Fazer Food Services Suomi työllistää tällä hetkellä 3 300 ruuan ammattilaista yli 600 ravintolassa ympäri Suomen. Sillä, miten ruokaa tuotetaan ja kulutetaan, on merkittävä vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Fazerin yritysvastuutavoitteiden mukaisesti olemme

Kirjoittaja

Vuoden 1917 maalaiskuntien ja kaupunkien kunnallislait hyväksyttiin eduskunnassa marraskuun puolivälissä ja julkaistiin asetuskokoelmassa 27. marraskuuta 1917. Lakeihin sisältyivät säännökset naisten ja miesten yhdenvertaisesta oikeudesta äänestää kunnallisvaaleissa ja tulla valituiksi kunnan

Kirjoittaja

Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista tavoitteena on huomioida ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun näkökohdat hankinnoissa. Siksi onkin merkityksellistä, että Vantaan kaupungin strategiassa ja arvoissa vastuullisuus on keskeisessä asemassa. Yhteistyössä on voimaa Vastuullisuus

Kirjoittaja

Tiedonhallinta tarkoittaa tiedon järjestämistä ja hallintaa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Kuntaliiton lakiyksikössä tiedonhallinnan merkitys korostuu. Me hallinnoimme, muokkaamme, käytämme uudelleen ja säilytämme tietoa ja dataa. Osa tiedoista on tullut meille ulkopuolisilta tahoilta, kuten

Kirjoittaja

Innovatiivisten julkisten hankintojen päämääränä on ollut vaikuttavuuden edistäminen tiiviimmällä yhteistyöllä toimittajan tai palveluntarjoajan kanssa. Osa pyrkimyksistä kumppanuuksia korostavien hankintojen ympärillä on silti aina liittynyt läheisempään yhteistyöhön käyttäjien kanssa. Käyttäjä