Christina Gestrin 24.3.2020

Kaupunginhallituksen kokouksen aikana tuli tieto valmiuslain käyttöönotosta

Koronavirus levisi nopeasti ympäri maailmaa, ja hetkessä se saavutti myös Suomen kunnat ja kaupungit. Vaikka olemmekin kaikki seuranneet viruksen leviämistä, kulunut viikko on ollut kunnissa melkoista myllerryksen aikaa. Olen Espoon valtuuston ja kaupunginhallituksen jäsen, joten osallistun kaupungin varautumis- ja päätöksentekotyöhön.

Jo kaupunginhallituksen valmistelevassa aamukokouksessa oli viime maanantaina jännitystä ilmassa. Meillä kaikilla oli edessämme aivan uusi ja vastuullinen tilanne. Kaupunginjohtaja toivoi, että luottamushenkilöt linjaisivat yhdessä viranhaltijoiden kanssa, miten päätöksenteko järjestetään, jos kriisi vielä kärjistyy. Pohdittavana oli, järjestetäänkö etäkokouksia ja millä tavalla. Mitkä kokoukset peruutetaan tai lykätään, ja miten päätöksentekoa delegoidaan? Kaupunginhallituksen kokouksen aikana tuli valtioneuvoston tiedonanto valmiuslain käyttöönotosta, mutta rajoitukset eivät kuitenkaan koske eduskuntaa tai kuntapäättäjiä. Tässä vaiheessa päätöksenteossa ei siis ole ajankohtaista käyttää poikkeusmenettelyä. Kunnat päättävät itse, miten ne järjestävät kokouksensa kuntalain ja kunnan hallintosäännön puitteissa.

Operatiivista valmiusjohtamista hoitaa Espoossa kaupunginjohtajan ohjaama valmiusryhmä. On myös asetettu sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaryhmä valmistelemaan hoidon järjestämistä ja palveluryhmä tukemaan kaupungin työntekijöitä etätyöhön liittyvissä asioissa. Viikonlopun aikana asukkaille tiedotettiin, missä virustestejä tehdään ja mitkä terveyskeskukset palvelevat asukkaita. Myös kääntäjillä on ollut kova urakka asukastiedotteiden kääntämisessä. Kuusi suurinta kaupunkia ovat tehneet yhteistyötä valmiusasioissa, ja siivousta on tehostettu kaikissa kaupungin tiloissa. Lisäksi on otettu käyttöön koronaneuvontanumero, ja perheisiin ja oppilaisiin on otettu yhteyttä Wilman kautta.

Kokoukset pidetään etänä koronakriisin aikana 

Tärkeä asia, johon kaupunginhallituksen tuli ottaa kantaa, koski mahdollisuutta siirtyä sähköisiin kokouksiin, eli lautakuntien ja kaupunginhallituksen etäkokouksiin. Kuntalaki mahdollistaa etäkokoukset edellyttäen, että salassapitosäännöksiä noudatetaan ja osallistujilla on sekä näkö- että ääniyhteys toisiinsa.  Perjantaina kaupunginhallituksen kokouksessa hyväksyttiin etäkokousten periaatteet. Maanantaina valtuusto kokoontui hyväksymään tarvittavan muutoksen hallintosääntöön. Niin kauan kuin koronakriisi jatkuu, Espoon kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset pidetään etänä. Teknisistä syistä näin ei valitettavasti voida menetellä valtuuston kokouksien kanssa.

Ymmärrettävästi riskiryhmiin kuuluvat valtuutetut eivät voi osallistua maanantain valtuustokokoukseen. On kuitenkin tärkeää, että paikalla on riittävästi valtuutettuja, jotta kokous on päätösvaltainen ja päätökset etäkokoussäännöistä voidaan tehdä. 

Ei kuitenkaan mitään niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Koronakriisi on lyhyessä ajassa muuttanut kuntien kokoontumistapoja, ja etäkokoustekniikan kehitys ottaa nyt suuren harppauksen eteenpäin. Kun kunnat ensi kerralla uudistavat kokoustekniikkaansa, tiedämme mihin on kiinnitettävä huomiota, jotta järjestelmä toimisi kaikissa olosuhteissa.

Nyt meidän on tyydyttävä käytettävissä olevaan tekniikkaan ja tehtävä yhdessä kaikkemme, jotta kunnat selviävät tehtävistään parhaalla mahdollisella tavalla koronakriisin aikana.

 

Christina Gestrin

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on aiemmin ollut erityisasiantuntija Kuntaliitossa.