Ilari Soosalu ja Eero Laesterä 28.9.2020

Kohti kestävää kuntataloutta verkostohankkeessa

Kuntatalouden tila on ollut vakava jo pitemmän aikaa. Koronakriisin taloudelliset vaikutukset jo entuudestaan vaikeuksien kanssa kamppailleeseen kuntakenttään ovat olleet tuhoisia jo kuluvana vuonna, vaikka todellisten talousvaikutusten odotetaan näkyvän kunnissa täysimääräisesti vasta tulevina vuosina ehkä jopa koko vuosikymmenen ajan.

Kuntaliittokonsernin kuntatalouden osaaminen vahvistui keväällä, kun kuntatalousalan kärkitoimija Perlacon siirtyi yrityskaupan myötä osaksi FCG Konsultointia. FCG-Perlaconin toteutti 7.9.2020 tilannetietoon perustuvan painelaskennan, jonka avulla tarkasteltiin kuntien talouskehitystä vuoteen 2025. Tulokset paljastavat synkän näkymän.  Laskelmat on tehty ennen syyskuun budjettiriihtä, ja niitä päivitetään syys-lokakuun aikana niin, että niissä huomioidaan budjettiriihessä tehdyt päätökset.

Laskennan tulokset osoittavat, että puhe kuntatalouden kriisistä, kuntien talouskurimuksesta ja syvenevästä talousahdingosta koskettaa yhä useampaa kuntaa. Talouden tasapainottaminen ja kestävän kuntatalouden haaste on edessä valtaosalle kunnista. Kuntakentällä tiedetään, että tasapainoinen ja kestävä kuntatalous ei ole sattumaa. Se vaatii vaikeita päätöksiä ja systemaattista toimeenpanoa.

Kuntaliiton kuntatalousyksikön ja FCG-Perlaconin Kestävä Kuntatalous -verkostohanke tarjoaa työkaluja ja tukea kunnille, joiden agendalla on talouden tasapainottamisohjelman tekeminen, sen toimeenpano, yksittäisen tasapainoa edistävän toimenpiteen tarkastelu tai päätöksentekokyvyn parantaminen.

Verkostohankkeessa käsitellään keinoja, joiden avulla kuntatalous saadaan kestävälle pohjalle ja pidetään tasapainossa ja kestävänä myös tulevaisuudessa.

Kestävän ja tasapainoisen kuntatalouden työkaluja sekä teemoja käydään läpi kolmessa verkostoseminaarissa ja niitä työstetään eteenpäin osallistujakuntien omissa kehittämistilaisuuksissa. Verkostoseminaarien ja kehittämistilaisuuksien lisäksi talouden kehityskohtiin syvennytään kvartaaleittain järjestettävissä teemaryhmissä.

Jokaisesta osallistujakunnasta toteutetaan työskentelyn perustaksi monipuolinen tilannekuva-analyysi, jonka avulla kuvataan kunnan talouden ja toiminnan asemaa sekä kehitystä suhteessa muihin samankaltaisiin kuntiin. Verkostohanke käynnistyy marraskuussa 2020 ja kestää vuoden 2021 loppuun.

Hyvä ja kestävä talous ei ole sattumaa, vaan se on jatkuvaa tekemistä – tervetuloa mukaan Kestävä kuntatalousverkostoon!

Kirjoittaja

Ilari Soosalu on Kuntaliiton kuntatalousyksikön johtaja.