Jarkko Majava 23.9.2020

Vuoden valtuutettu on joukkuepelaaja

Jarkko Majava

”Eihän tätä yksin tehdä”, totesi Lempäälän kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Hakala vastaanottaessaan Vuoden valtuutetun tittelin. Nämä kiitossanat kiteyttivät koko luottamushenkilötyön keskeisen sisällön ja oivalluksen siitä, miten asioita saadaan eteenpäin ja mitä on vaikuttava luottamushenkilötyö.

Kuntaliitto haki nyt toisen kerran vuoden valtuutettua. Ehdotuksia pyysimme valtuutetuista, jotka ovat omalla esimerkillään ja toiminnallaan edistäneet oman kuntansa menestystä. Kriteereissä korostettiin valtuustotyön uudistamista ja yhteistyön rakentamista sekä valtuuston sisällä että ulospäin.  

Vuoden valtuutetuksi oli ehdolla yhteensä 50 henkilöä. Jo pelkästään tätä joukkoa silmäilemällä voimme olla tyytyväisiä siihen, että meillä kunnissa suuri joukko upeita ja asiaansa omistautuneita valtuutettuja. Ehdokkaat ovat tehneet valtavasti töitä sen eteen, että oma kunta menestyy, on elinvoimainen ja tunnettu myös kunnan rajojen ulkopuolella.

Vuoden valtuutettu -ehdokkaat ovat tunnistaneet kuntayhteisössä olevat voimavarat ja sen, että vaikuttava valtuustotyöskentely vaatii yhdessä tekemistä ja laajaa verkostoitumista mm. elinkeinoelämän ja kuntalaisten kanssa. Vaikuttavaan valtuustotyöskentelyyn kuuluu myös aktiivinen viestintä ja vuorovaikutus ajankohtaisista ja tulevista asioista, vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Ja uskalletaan keskustella myös vaikeista ja mahdollisesti ikävistä asioista kiihkottomasti ja faktoja unohtamatta.

Mainitsemisen arvoista tämän vuoden valtuutetun valinnassa oli, että voittajaa oli ehdottanut hänen lähin työtoverinsa, kunnanjohtaja Heidi Rämö. Vaikka kunnanhallitus toimii kollektiivisesti kunnanjohtajan esimiehenä, on hallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan suhteessa ja yhteistyössä jotain erityistä. Kunnissa on ns. kaksoisjohtamisen malli, joka edellyttää tältä parivaljakolta saumatonta yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta. Kun tämä on kunnossa, heijastuu koko kunnan johtamiseen positiivista energiaa. Vastaavasti jos suhde ei ole kunnossa, on sanomattakin selvää, ettei kunnan johtamisella saada aikaan yhtä hyviä vaikutuksia.   

Vaikeiden aikojen vallitessa moni, erityisesti johtavassa asemassa oleva luottamushenkilö kokee valtuutetun työn ajoittain myös kuormittavaksi. Vastuunkanto on raskasta, eikä kiitosta useinkaan saa. Me kuntalaiset unohdamme arvostaa kuntien luottamushenkilöiden tärkeätä työtä, jota he tekevät täysin vapaaehtoisesti. Vaikka vuoden valtuutetuksi valitaan vain yksi henkilö, kiitos kuuluu kaikille niille tuhansille luottamushenkilöille kunnissa, jotka jaksavat rakentaa parempaa huomista meille kaikille!

Vuoden valtuutettu: kuntaliitto.fi/vuodenvaltuutettu 

Kuntavaalit: Kuntavaalit.fi

 

Kirjoittaja

Kirjoittaja on kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitter: @JarkkoMajava