Antti Leskisen vieraskynä-blogi 1.1.2021

Miten vastata kuntahallinnon uusiin haasteisiin?

Kuntademokratiapäivän 13.10.2021 esitykset ja keskustelut nostivat esiin mittavia haasteita kuntahallinnon uudistukselle. Kyse on luottamuksesta, avoimuudesta, demokratian uusista muodoista, byrokratismista irtautumisesta sekä osapuolten, myös yritysten osaamisen saamisesta mukaan. Seuraavassa käytännön ratkaisuehdotuksia:

(A) Kuntalaisten kanssa toimivien viranhaltijoiden ja johtajien on saatava systemaattista koulutusta vuorovaikutteisesta yhteistyöstä ja ristiriitojen käsittelystä. Osaavia kouluttajia löytyy. Kuntademokratiaverkosto motivoi ja jakaa kokemuksia.

Voisiko koulutukset ja näytöt hyväksytysti suorittanut saada alan suomalaisen sertifikaatin? Maailmalla erilaisia sertifikaatteja on. Voisiko Kuntaliitto yhdessä alan kouluttajien kehittää koulutuspaketin testattavaksi?

(B) Sekä virkajohtajat, poliittiset päättäjät että kuntalaiset tarvitsevat tiivistä, ymmärrettävää ja havainnollista päätöksentekoaineistoa. Monesti kyse on vaihtoehtojen kehittämisestä ja valinnasta. Tavallisesti sitä tekevät viranhaltijat. Työn lopuksi esittelijä tarjoaa päättäjille yhden parhaaksi arvioidun vaihtoehdon. Katsotaan, että tämä on lain vaatima tapa.

Entä jos prosessi olisikin vuorovaikutteinen? Vaihtoehtojen vaikutuksia vertailtaisiin niihin liittyvien tavoitteiden toteutumisen kannalta. Joukkoliikenteen kehittämisessä tavoitteita olisivat esimerkiksi: ”Mahdollisimman vähän lasten onnettomuuksia”, ”Mahdollisimman vähän aikuisten onnettomuuksia”, ”Mahdollisimman vähän näkövammaisten onnettomuuksia” jne. Kunnan ja osapuolten tavoitteita voi olla kymmeniä.

Visualisoivalla digitaulukolla vertailusta saadaan havainnollinen ja kiinnostava. Aika harva tietää, että kolmen desibelin melun lisäys tarkoittaa melun tuplaantumista. Olisi hyvä, jos esimerkiksi kartalta voisi valita paikan ja voisi kuunnella sen melunäytteitä. Videoklippien avulla voisi havainnollistaa, kuinka vaihtoehdot säästävät matka-aikoja. Kulttuurimaiseman säilyttämistavoitetta voisi arvioida vaikkapa katsomalla, kuinka siltavaihtoehdot sopivat samaan maisemaan, josta on arvostetun mestarimme maalaus.

Vuorovaikutteisissa tilaisuuksissa poliittiset ja virkajohtajat, toimihenkilöt, yritykset, järjestöt, neljäs sektori ja yksittäiset kuntalaiset voivat asiantuntijoiden avulla ymmärtää mitä suunnitellaan. Asiantuntijat kuuntelevat ja muokkaavat vertailua. Erimieltä voidaan olla. Keskusteluista tulee asiallisia, kun niitä johtavat koulutetut osaajat. Tuloksena on yhteinen päätöksentekoaineisto.

(C) Yrityksiltä saatavista opeista yksi on oppivuutta ja tehoa lisäävä rinnakkaisorganisaatio (Parallel Organization). Sen käyttöönotto ei aluksi vaadi kunnan organisaation muuttamista.

Tilanteiden mukaan henkilöstöstä kootaan aivan uudenlaisia tiimejä. Tiimiin otetaan vain asiasta kiinnostuneet ja yhteistoimintakykyiset henkilöt. Mukaan voivat tulla niin keskijohdon, muiden viranhaltijoiden tai siivoojien ja harjoittelijoidenkin ihmiset tehtävän niin vaatiessa.

Tiimi täsmentää itse tehtävänsä. Johdolta saadaan työaikaa, tiimivalmennusta ja asiantuntemusta. Tiimiltä tuloksia sovitun aikataulun mukaan. Tiimi järjestää tarpeen mukaan vuorovaikutusta organisaation sisällä ja kuntalaisten kanssa. Ylin johto kuuntelee tiimiä suoraan sekä tekee päätökset. Lopuksi tiimiläiset palaavat tehtäviinsä. Osaajat huomataan. Kokemusten kautta kirkastuu kuntaorganisaation rakenteellisten ja muiden muutosten tarve – organisaatio oppii.

Kukin kuntaorganisaatio voi liittää kohdat A-C omin tavoin sujuvasti yhteen. Kun systeemi rullaa, päätöksenteko vauhdittuu. Huonot suunnitelmat ja hankkeet hylätään ajoissa. Hyvät etenevät. Poliitikkojen, viranhaltijoiden ja kuntalaisten luottamus ja osaaminen kasvavat. Turhat kiistat jäävät pois. Hallinnon arvostus kasvaa. Kuntademokratiamme petraantuu, kun kunnilla on johdonmukaisesti sitä tukevia ja yhteensopivia työkaluja.

Antti Leskinen

Antti Leskinen

Antti Leskinen on Tampereen kaupungin entinen kuntademokratian kehittämispäällikkö. Hän työskentelee johtavana konsulttina Diskurssi Oy:ssä.

Kirjoittajasta lyhyesti

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.