Linda Grönqvist 15.1.2021

Vähemmän byrokratiaa ja sujuvampaa palvelua

Linda GrönqvistUusi vuosi on pyörähtänyt käyntiin, ja sen myötä astui voimaan Kuntaliiton uusi organisaatio. Yksiköiden määrä on vähentynyt, eri substanssialojen yhteistyötä sujuvoitetaan ja ajatuksena on, että byrokratian ja hierarkian vähentyessä pystymme tarjoamaan jäsenillemme parempaa, nopeampaa ja kohdennetumpaa palvelua. Ruotsinkielisen toiminnan osalta tämä tarkoittaa, että olemme nyt erillään kansainvälisestä toiminnasta, ja meillä on oma ruotsinkielisten asioiden yksikkö, johon myös kääntäjätiimi kuuluu. Näin ruotsinkielisen toiminnan asema liitossa on selkeytynyt.

Katson kuitenkin, että avain vahvaan ruotsinkieliseen palveluun on työskentely ruotsin- ja kaksikielisten asioiden parissa kahdella rintamalla. Yhtäältä työmme vankka ydin on ruotsinkielisten asioiden yksikössä, joka koordinoi ruotsinkielistä toimintaa ja muodostaa sen perustan, toisaalta liiton eri substanssiyksiköissä on ruotsinkielisiä vastuuhenkilöitä. Näin varmistamme, että meillä on toimiva, yhtenäinen yksikkö ja palvelupiste ruotsin- ja kaksikielisille kunnille, mutta myös vahvaa ruotsinkielisten asioiden substanssiosaamista Kuntaliiton muissa yksiköissä.

Henkilökohtaista ja yksilöllistä palvelua

Ruotsin- ja kaksikielisen kuntakentän verraten pieni koko antaa meille ruotsinkielisten asioiden yksikössä ainutlaatuisen mahdollisuuden tarjota jäsenillemme henkilökohtaista ja yksilöllistä palvelua. Tavoitteenamme on, että te kunnissa voitte olla matalalla kynnyksellä yhteydessä meihin. Nyt kun koronavirusepidemian myötä yhä useammat asiat hoidetaan etänä, on ollut entistä vaivattomampaa pitää yllä yhteyksiä ruotsinkielisiin alueisiin. Teamsin kautta on helppoa kutsua kaikilta alueilta osallistujia keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kuntaliitolla on tärkeä rooli keskustelualustana ja -kumppanina, ja tätä tehtävää aiomme jatkaa myös normaalimpaan arkeen palaamisen jälkeen.

Vaikka onkin tärkeää vaalia ruotsinkielisten alueiden erityispiirteitä, on vähintään yhtä tärkeää, ettei ruotsinkielisten asioiden yksiköstä muodostu omaa irrallista saarekettaan Kuntaliittoon. Siksi onkin erittäin myönteistä, että olemme nyt aktiivisesti mukana luomassa Kuntaliiton uutta asiakkuusmallia uudessa organisaatiossa. Ruotsinkielisessä palvelussa on tärkeää noudattaa samoja palvelukehittämisen, neuvonnan ja edunvalvonnan malleja ja toimintamuotoja kuin muuallakin talossa. Kesäkuussa 2020 aloittanut ruotsin- ja kaksikielisten kuntien verkosto on Kuntaliiton viides kuntatyyppiverkosto. Se on lisännyt ruotsinkielisen toiminnan arvostusta ja uskottavuutta sekä Kuntaliitossa että kentällä.

Uusi johtaja helmikuussa

Uuden ruotsinkielisten asioiden yksikön kannalta prosessi on vielä kesken siltä osin, että uuden johtajan rekrytointi yksikköön on vielä meneillään. Kuntaliiton hallituksen on tarkoitus valita uusi johtaja helmikuussa. Yksikössä olemme päättäneet, ettemme odota uutta johtajaa toimettomina — päinvastoin. Uusi vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti, ja tavoitteeni vt. johtajana on, että ruotsinkielinen toiminta on mahdollisimman hyvässä iskussa uuden johtajan ottaessa ohjat.

Yksi painopistealueistamme tänä vuonna on kuntavaalit. Pyrimme herättämään kiinnostusta vaaleihin ja nostamaan äänestysaktiivisuutta vaaleja edeltävillä keskusteluilla ja kampanjoilla sekä suunnittelemalla uusille luottamushenkilöille vaalien jälkeen järjestettäviä koulutuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa keskitymme erityisesti ruotsinkielisiin asioihin ja teemme tiivistä yhteistyötä paitsi teidän kuntien myös mm. Folktingetin kanssa vahvojen ruotsinkielisten rakenteiden turvaamiseksi sote-uudistuksen jälkeen. Tänä vuonna tulee voimaan myös uusi yhteistyösopimus Ahvenanmaan kuntaliiton kanssa, jonka pohjalta teemme töitä Ahvenanmaan erityistarpeiden ja lainsäädännön osaamisen parantamiseksi liitossa.

Verkostoja ja kokemusten vaihtoa

Työskentely ja yhteistyö verkostoissa, joissa keskitytään kokemusten vaihtoon ja yhteyksien luomiseen on osoittautunut tärkeämmäksi kuin koskaan ennen. Ruotsinkielisellä puolella meillä on ruotsin- ja kaksikielisten kuntien verkoston ohella aktiivinen kuntaviestijöiden verkosto, ja kuntien kansalliskieliverkosto on käynnistynyt uudelleen. Järjestämme myös yhteisiä kahvihetkiä tai ”digisumppeja”, joissa pohdimme digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista. Tänä vuonna perustimme ruotsinkielisille alueille myös uuden kestävän kehityksen verkoston.

Paljon on siis meneillään. Tärkeintä kuitenkin on, että me olemme täällä auttamassa teitä kunnissa onnistumaan tehtävässänne luoda edellytyksiä kuntien asukkaiden hyvälle elämälle ja sujuvalle arjelle. Olkaa siis yhteydessä niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Olemme täällä teitä varten!

Kirjoittaja
Linda

Linda Grönqvist on Ruotsinkielisten asioiden yksikön vt. johtaja