Yhden luukun e-kirjasto toisi digikirjallisuuden aidosti jokaisen kuntalaisen kotisohvalle

Yleisten kirjastojen e-kirjaston kehittämishanke tähtää kaikille kunnille yhteiseen, yhden luukun e-kirjastoon, joka luodaan juuri sellaiseksi kuin kunnat ja kirjastot haluavat. Ennen kaikkea se tarjoaisi kirjastojen e-aineistoja helposti ja yhdenvertaisesti jokaiselle suomalaiselle asuinpaikasta riippumatta.

Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittämishankkeen ensimmäinen vaihe valmistui kesällä 2021, ja heti perään tuli ilouutisia: opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle lisärahoituksen 1. syyskuuta 2021 ja 31. joulukuuta 2022 väliselle ajalle. Sen ansiosta työtä voidaan jatkaa pilotoinnilla ja yhteisellä suunnittelutyöllä kirjastojen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Jos lopullinen e-kirjasto luodaan, siitä muodostuu kuntien yhteinen. Tärkeintä siinä olisi laadukkaat ja monipuoliset sisällöt sekä helppous jokaiselle kirjaston käyttäjälle.

Tällä hetkellä e-aineistojen saatavuus vaihtelee asuinkunnasta riippuen, ja niiden käyttäminen on useiden eri teknisten alustojen vuoksi vaikeaa. Tulevaisuuden yhteiskunnassa digisisältöjen määrä vain korostuu, ja kaupallisten palvelujen lisäksi on olennaista, että myös kirjasto pystyy tarjoamaan laadukasta digisältöä monenlaisiin tarpeisiin käyttäjäystävällisesti.

Kirjastot sijoittuvat vuodesta toiseen suosituimpien kuntapalveluiden kärkipäähän. Sen lisäksi, että kuntalaisille halutaan tarjota mahdollisimman laadukkaita, monipuolisia ja saavutettavia kirjastopalveluita, kirjastoilla on myös laajempi tehtävä: tukea kotimaisen kirjallisuuden ja suomen kielen asemaa, lukutaitoja ja sitä kautta demokraattista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa.

Hanke jatkuu pilotoinnilla – avainasemassa yhteistyö

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa etsittiin vaihtoehtoja muun muassa palvelukonseptiin, teknologiaan sekä tekijänoikeus- ja lisenssimalleihin ja osallistettiin eri sidosryhmiä mukaan kehitykseen. Selvitystyön perusteella hanke suosittelee muun muassa yhteisen katto-organisaation perustamista ja digikirjastotunnuksia nykyisten kirjastokorttien rinnalle.

Katto-organisaatio neuvottelisi aineistoista, vastaisi yhteisen e-kirjaston sujuvasta toiminnasta ja teknisen alustan koordinoinnista sekä kehittäisi kirjastojen digikäytäntöjä – ja lopulta tarjoaisi palvelut kirjaston käyttäjälle kulutettavaksi yhdelle yhteiselle alustalle. Kunnille tähän liittyminen olisi vapaaehtoista, ja paikallinen toimijuus säilytettäisiin.

Seuraavaksi hanketta jatketaan suunnittelu- ja pilotointivaiheella, johon kuuluu muun muassa teknologiaratkaisujen eri osa-alueiden tarkennus ja niiden kokeilu mukaan lähtevien pilottikuntien kanssa. Vuoropuhelu kirjastojen, kuntien, kustantajien ja sisällöntuottajien kanssa pysyy olennaisena osana työtä koko hankkeen ajan.

Lue lisää:

Lisätietoa hankkeesta

Yhteenveto hankkeen ensimmäisen vaiheen selvitystöistä

 

Kirjoittaja: projektipäällikkö Suvi Sivulainen, yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittäminen, Helsingin kaupunginkirjasto

 

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.