Krista Kohtakangas, Ira-Eerika Kopakka ja Inga Koskitalo 7.4.2022

Hybridityö ja perheystävällisyys kulkevat käsi kädessä - Lapin kunnissa vahva tahtotila kehittää joustavia työkäytäntöjä

Laajamittainen siirtymä etätyöhön sai monissa organisaatioissa työnteon tavat uudistumaan vauhdilla. Etätyöskentely toi mukanaan mahdollisuuden siirtää työskentely erilaisiin ympäristöihin, ja Lapin matkailukeskukset täyttyivät etätyöläisistä. Monelle muutos oli mahdollisuus toteuttaa haave muuttamisesta pois ruuhkakeskuksista, kenties pysyvästi.

Sujuvaan pidempikestoiseen etätyöskentelyyn tarvitaan toimivia käytäntöjä. Yhtä lailla pitkien etäisyyksien maakunnassa asuessa saadaan säästöjä niin matkustamisessa kuin ajankäytössä, kun yhä useammassa kuntaorganisaatiossa vakiinnutetaan hybridityöskentelyn käytäntöjä. Työn joustavuus tukee myös perhe-elämän ja työn yhteensovittamista.

Perheystävällinen hybridityön Lappi -hanke on Lapin yliopiston toteuttama ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama työhyvinvointihanke, joka tukee lappilaisia kuntia hybridityön käytäntöjen kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa vuosien 2021 ja 2023 välisenä aikana. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tavoitelinjan mukaisesti päätavoitteena on edistää työhyvinvointia ja johtamista kehittämällä hybridityön organisointimalleja sekä pelisääntöjä.

Kartoitusten ja kehittämistyöpajojen avulla käsittelemme ja vakiinnutamme hybridityön toimintatapoja vahvemmin osaksi kuntaorganisaatioiden arkea. Samalla nostetaan esiin joustavien työkäytäntöjen merkitystä osana työpaikkojen perheystävällisyyttä tukemalla ymmärrystä monimuotoisista perhetilanteista sekä lisäämällä voimavaroja ja mahdollisuuksia työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi.

Syksyllä 2021 tekemämme Lapin alueen etätyötilannekartoituksen perusteella saimme katsauksen etätyön yleisyydestä ja askarruttavista asioista kaikista paitsi yhdestä Lapin kunnasta. Kartoituksen mukaan yli 65 % kuntien esihenkilöistä piti etätyökäytäntöjen kehittämistä erittäin tärkeänä kuntaorganisaation imagolle ja 62 % etätyömahdollisuutta tärkeänä osaavan työvoiman saamiseksi. Lapin veto- ja pitovoiman näkökulmasta hybridityön vakiinnuttaminen on nostettu keskeiseksi kehittämiskohteeksi myös kuntien toimesta.

Lapin kunnissa etätyön kehittämistä kannatetaan yleisesti, mutta sen yleistymistä jarruttavat perinteiset, osin vanhentuneet käsitykset ja asenteet työn tekemisen tavoista. Keskustelua herättää työvoiman tasapuolinen kohtelu, samalla kun täytyy varmistaa osaavan työvoiman saatavuus. Keskeiseksi tekijäksi etätyössä nähdäänkin luottamus ja hybridityön soveltuminen työn tavoitteisiin – ei niinkään kuntaorganisaatiossa työskentelevien vaan sen ulkopuolisten näkökulmasta.

Kuntaorganisaatioissa riittääkin työtä luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden, työntekijöiden sekä kuntalaisten tarpeiden ja toiveiden yhteensovittamisessa. Moni esihenkilö on kokenut etätyömahdollisuuden itselleen tärkeänä ja tekemiemme täydentävien haastatteluiden perusteella esimerkin näyttämisellä on etätyömahdollisuuden hyödyntämisessä suuri merkitys. Samalla esihenkilötyöhön kaivataan lisää osaamista sekä ymmärrystä etäjohtamisen näkökulmista.

Kuuden hankekuntamme tavoitteet ja toiveet ovat kehittämisen suhteen varsin yhteneviä: tukea tarvitaan etätyöskentelyn vastuiden ja velvollisuuksien kirkastamiseen, etäjohtamiseen, itsensä johtamisen tukemiseen sekä toimivaan viestintään ja vuorovaikutukseen monipaikkaisessa työskentelyssä. Työtä jatketaan konkretiaan pureutuvien työpajojen avulla ja kehittämisen tulokset kootaan vuoden 2023 alussa ilmestyvään Hybridityön käsikirjaan.

Kirjoittajat:

Krista Kohtakangas, asiantuntija, Lapin yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, krista.kohtakangas@ulapland.fi

Ira-Eerika Kopakka, asiantuntija, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut, ira-eerika.kopakka@ulapland.fi

Inga Koskitalo, projektipäällikkö, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut, inga.koskitalo@ulapland.fi

 

Lue lisää hankkeesta: 

https://www.facebook.com/hybridilappi

Koulutus- ja kehittämispalvelut – Perheystävällinen hybridityön Lappi

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.