Satu Heikkinen: blogi 16.9.2022

Jyväskylän kansainvälinen pelikenttä osana kaupunkistrategiaa

Koronakeväänä pohdimme pienessä työryhmässä, mitkä ovat Jyväskylän kaupungin vahvuudet kansainvälisellä pelikentällä ja mitä tarkoitamme kansainvälisyydellä.

Pelikenttätyöksi nimeämämme kehittämistyö pohjusti tilannekuvan sekä tahtotilan kehittää kansainvälisyyttä läpileikkaavana teemana. Yhdeksi tavoitteeksi asetettiin saada kansainvälisyys vahvasti mukaan valmistelussa olevaan kaupunkistrategiaan.

Hahmotimme ajankohtaisia teemoja kansainvälisessä toimintaympäristössä, esimerkiksi kotikansainvälisyys, maahanmuuttaneet, kansainväliset osaajat, hanketoiminnan kehittäminen sekä yritysten kansainvälistyminen. Pelikenttätyö ja kansainvälisen toiminnan painopisteet esiteltiin kaupunginhallitukselle 2020 ja kansainvälisen toiminnan ohjausryhmä aloitti työnsä.

Kun olimme tunnistaneet kansainvälisen toiminnan painopisteet, saimme valmiiksi kansainvälisen viestinnän linjaukset, jotka ovat yksi esimerkki siitä, miten kansainvälisyys on kunnan kehittämisen läpileikkaava työkalu.

Maahanmuuttaneiden palvelut ovat edistyneet kovaa vauhtia meneillään olevien monien valtakunnallisten uudistusten takia. Jyväskylän kaupungin organisaatiorakenteessa Kansainvälinen Jyväskylä -kokonaisuus on rakentumassa omaksi yksikökseen.

Läpilyönti kaupunkistrategiaan

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn kaupunkistrategian helmikuussa 2022. Visio on "Jyväskylä on kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki". Kansainvälisyys pääotsikossa on selkänoja sille, että kansainvälisyys sisältyy strategian toteutukseen sen kaikilla osa-alueilla.  

Ajankohtainen työ Jyväskylässä on kaupunkistrategian kärkien (Koulutus- ja kulttuurikaupunki, Elinvoiman kaupunki, Liikuntapääkaupunki ja Resurssiviisas kaupunki) kansainvälisten kytkösten tunnistaminen. Laadullisesti kansainvälinen ohjelmatyö on nostanut työn strategisia kytköksiä ja kunnianhimoa.

Kaupungin työntekijöille ohjelmatyö on näkynyt keskusteluna kansainvälisyydestä ja maahanmuuttaneiden palvelujen määrän kasvuna. Esille on tullut myös kansainvälisen viestinnän tarve eri palveluissa. Panostuksia on tehty kansainvälisten opiskelijoiden pitämiseen kaupungissa. Kansainvälinen toimintatapa näkyy myös englanninkielisinä tapahtumina, kuten Jyväskylän kaupungin Business Rally.

Lisää vaikuttavuutta kansainvälisillä verkostoilla

Kansainvälinen verkostotyö on pitkäjänteistä työtä. Tärkeisiin neuvottelupöytiin ei vain ilmoittauduta – mukanaoloon vaaditaan usein vuosien verkostotyö ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön.

Kunnan verkostokokonaisuus perustuu strategisiin valintoihin. Teemapohjaiset verkostot toimivat nykyisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ehkä paremmin kuin ns. perinteiset verkostot.

Vaikuttavuuden näkökulmasta tarkasteltuna, monimuotoisen verkostokokonaisuuden hallitsevat kunnat kotiuttavat todennäköisimmin eniten hyötyjä eri tasoille ja eri toimijoille.

Osana Kuntaliiton vetämää kehittämistyötä saimme kuulla esimerkit mm. Oulusta ja Espoosta kansainvälisten verkostojen strategisesta ohjaamisesta ja arviointityökaluista. Verkostotyökokonaisuuden analysoimiseksi muutamia niistä on nyt testauksessa Jyväskylässä.

Vaikuttavat benchmarkkaus-toimintatavat

Kuntaliiton vetämässä kehittämistyössä keskusteltiin myös, kuinka kehittää vaikuttavuutta benchmarkkauksella. Jyväskylään on kotiutettu ulkomailta monia hyviä käytäntöjä esimerkiksi hulevesijärjestelmään ja lasten liikkumiseen.

Jyväskylän kaupungilla on ollut onnistuneesti jo yli 20 vuoden ajan kansainvälinen henkilöstövaihto-ohjelma, jonka kautta ulkomailla on työskennellyt yli 60 kaupungin työntekijää edustaen eri ammatteja. Henkilöstövaihdon suunnittelussa olemme innokkaita jatkossa hyödyntämään Tampereen benchmark-prosessiaskeleita.

Tarmolla jatkamme Jyväskylässä uusien benchmark-kohteiden etsimistä - niin maailmalta kuin suomalaisilta kunnilta. Se käy sujuvasti, kun pohjallamme ovat selkeät painopisteet, vahva asema kaupunkistrategiassa ja laajat verkostot.

Satu Heikkinen

Kirjoittaja toimii kansainvälisten yhteyksien päällikkönä Jyväskylän kaupungilla.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoitussarjassa pohditaan kansainvälisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta osana kuntien toimintaa. Kirjoittajat ovat Kuntaliiton ja kuntien kansainvälisten asioiden asiantuntijoita. Sarja pohjaa Kuntaliiton EU-kv-verkoston yhteiskehittämisprosessiin samasta aiheesta. Prosessin opit on tiivistetty raporttiin, joka julkaistaan kesäkuussa 2022.

Tule kuulemaan aiheesta lisää Kuntamarkkinoille 14.-15.9.2022 tilaisuuteen ”Matkustelua ja hankehumppaa? Suunnittele vaikuttavampaa kansainvälistä toimintaa”. Kuntamarkkinoiden ohjelma täydentyy tapahtuman verkkosivuille.

Kirjoittajasta lyhyesti

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.