Minna Punakallio 13.12.2022

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2023 laskevat hieman

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2023 ovat nyt tiedossa. Työnantajan keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut ovat ensi vuonna noin 24 prosenttia palkkasummasta. Vuonna 2022 maksut olivat vajaat 24,3 prosenttia palkoista.

Sairausvakuutusmaksu

Vuonna 2023 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 prosenttia. Kasvua on 0,19 prosenttiyksikköä vuodesta 2022.

Eläkemaksut

Nousevan sairausvakuutusmaksun vastapainona kuntien eläkemaksujen yhteismäärä (palkkaperusteinen maksu sekä tasausmaksu yhteensä) kevenee noin 0,50 prosenttiyksikköä. Kevennys johtuu uudesta eläkemenoperusteisen maksun korvaavasta tasausmaksusta, jolla kerättävä keskimääräinen rahoitustarve pienenee vuodesta 2022.

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen eläkemaksu on ollut vuodesta 2019 kokonaiseläkemaksu. Se sisältää sekä työntekijän iästä riippuvan eläkemaksun että työnantajan maksun. Palkkaperusteinen eläkemaksu pysyy vuonna 2023 ennallaan 24,40 prosentissa palkoista. Pelkkää palkkaperusteista eläkemaksua maksavat Kevan jäsenyhteisöistä muun muassa kuntien omistamat osakeyhtiöt. Kuntaomisteisilla osakeyhtiöillä eläkemaksut pysyvät siis vuoden 2022 tasolla.

Palkkaperusteisesta eläkemaksusta työntekijän keskimääräinen osuus vuonna 2023 on noin 7,56 prosenttia ja työnantajan noin 16,84 prosenttia. Työnantajan osuus sisältää jäsenyhteisökohtaisen työkyvyttömyyseläkemaksun, joka on vuonna 2023 keskimäärin 0,90 prosenttia palkoista.

Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi tasausmaksua. Se on kokonaan uusi maksu, joka korvaa vuonna 2023 kuntatyönantajan eläkemenoperusteisen maksun. Maksun tarkoitus on kattaa TyEL-tason ylittävä rahoitusvastuu julkisen sektorin eläkejärjestelmään. Korkeamman maksun taustoja on avattu tarkemmin eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneessä raportissa.

Keva esitti joulukuun alussa valtiovarainministeriölle, että tasausmaksun kokonaismäärä olisi vuonna 2023 645 miljoonaa euroa. Suhteessa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettuun palkkasummaan maksutaso laskisi 0,5 prosenttiyksiköllä noin 3 prosenttiin. Valtiovarainministeriö vahvistaa tasausmaksun kokonaismäärän loppuvuonna.

Yksittäisen kunnan tasausmaksun maksuperuste ja tasausmaksun määrä muuttuvat vuonna 2023 täysin aikaisemmasta eläkemenoperusteisesta maksusta. Maksu jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken vuoden 2022 toteutuvien palkkasummien suhteessa. Tasausmaksusta noin 55 prosenttia kohdistuu hyvinvointialueille ja noin 45 prosenttia kunnille. Kuntien osuus tasausmaksusta jaetaan kuntien kesken niiden viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen verorahoituksen (ml. valtionosuudet) suhteessa.

Muun muassa opetussektorilla toimivista kuntatyönantajista osa maksaa vakuutetuistaan eläkemaksua valtion eläkejärjestelmään. Valtion eläkejärjestelmässä vakuutettujen osuus on pienentynyt viime vuosina noin 4 prosenttiin. Valtion eläkejärjestelmän palkkaperusteinen eläkemaksu on rakenteeltaan samankaltainen kuin Kevan jäsenyhteisön palkkaperusteinen maksu.

Vuoden 2023 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on valtion eläkejärjestelmässä 24,84 prosenttia palkoista. Työnantajan eläkemaksu on valtion eläkejärjestelmässä keskimäärin 17,11 prosenttia palkoista. Kuntatyönantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta valtion eläkejärjestelmässä on arviolta keskimäärin 16,45 prosenttia palkoista.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärä pysyy vuonna 2023 muuten samalla tasolla kuin vuonna 2022, mutta työnantajan työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,03 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2023 kuntatyönantajan alempi maksu on 0,52 prosenttia palkkasummasta ja ylempi maksu 2,06 prosenttia 2 251 500 euron palkkasummarajan ylittävältä osalta. Korotus johtuu vuonna 2023 voimaantulevan muutosturvan lisärahoitustarpeesta.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on pääekonomisti Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MinnaPunakallio