Minna Karhunen 3.1.2022

Uusi vuosi, juhlavuosi

Minna Karhunen

Kuntaliitto on edunvalvontaorganisaatio, josta löytyy asiantuntemusta lähes kaikilta elämänaloilta. EU-edunvalvonta on tärkeä osa tekemäämme kuntien edunvalvontatyötä. Aina tilaisuuden tullen haluan muistuttaa, että suurin osa kunnissa päätettävistä asioista juontaa juurensa tavalla tai toisella Brysseliin.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Kuntaliitto perusti toimiston Brysseliin. Olimme etujoukoissa liikkeellä jo ennen kuin Suomi liittyi EU:hun vuonna 1995. Oma toimisto Brysselissä mahdollistaa vaikuttamisen asioiden kulkuun jo silloin, kun ne ovat vasta alkuvaiheessa ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat parhaimmat. Läsnäolo päätöksenteon juurilla tarjoaa tilaisuuden olla liikkeellä oikea-aikaisesti, jotta Suomen kuntiin kohdistuva lainsäädäntö olisi tehokasta ja järkevää erilaiset olosuhteet huomioiden.

EU:n jäsenmaiden kirjo on laaja. Erot muun muassa kulttuureissa, taloudessa, kilpailukyvyssä ja maantieteessä tekevät yhteisten asioiden ja tavoitteiden toteuttamisen haasteelliseksi. Monesti vastakkain ovat etelä ja pohjoinen tai itä ja länsi. Eri puolilla unionia on erilaisia intressejä ja haluja. Kuntaliitto löytää helpommin samanhenkisiä kumppaneita läheltä Itämerta kuin Välimeren ympäristön maista.

Kuntaliitto on aktiivinen edunvalvoja EU:ssa

EU-edunvalvonnan onnistumiseen vaikuttavat monet seikat. Aktiivinen paikallaolo Brysselissä mahdollistaa yhteistyöverkostojen luomisen ja ylläpitämisen. Yhteistyön avulla saadaan leveämmät hartiat kunkin asian eteenpäin viemiseksi ja onnistuminen on helpompaa. Välitön ja usein epävirallisempi vuorovaikutus on hyvä keino rakentaa luottamusta, joka on välttämätöntä vaikuttavuuden kannalta.

EU-vaikuttamista on tehtävä monien kanavien kautta. Suorat kontaktit ihmisten välillä ovat tärkeitä, koska koko unioni perustuu ihmisten väliselle toiminnalle. Tärkeitä vaikuttamisen väyliä ovat toiminta kattojärjestömme CEMR:n ja sisarjärjestöjen kanssa sekä Alueiden komitean Suomen delegaation työn koordinointi.

Alueiden komitean työn kautta saadaan paikallistason näkemykset EU-lainvalmistelussa näkyville, koska Alueiden komiteaa on kuultava aina, kun säädösvalmistelu koskee kuntia ja alueita. Suomen valtuuskunta Alueiden komiteassa on aktiivinen, ja edustajiamme on näkyvillä paikoilla. Muutama vuosi sitten suomalainen valtuuskunnan jäsen toimi koko instituution puheenjohtajana, ja tälläkin hetkellä miellä on yhden valiokunnan puheenjohtajuus. Suomen edustajilla on ollut mahdollisuus toimia useiden lausuntojen valmistelijoina: viimeisimmistä voi mainita asunnottomuutta ja lapsen oikeuksia koskevat lausunnot.

Toimiva EU on vahva toimija, joka kuuntelee kansalaisia

EU:n uskottavuuden ja tulevaisuuden kannalta tärkeää on, että unionilla on jäsenmaiden kansalaisten tuki. Monissa asioissa olisi tärkeää muistaa painottaa läheisyysperiaatetta eli jättää ihmistä lähellä olevat asiat hoidettaviksi ja päätettäviksi mahdollisimman lähellä kansalaista, vaikka tavoitteista olisikin sovittu EU-tasolla.  Näin pystyttäisiin säilyttämään ihmisillä tunne siitä, että he ovat osa päätöksentekoa ja sitä kautta osa laajempaa yhteisöä.

Muutokset toimivallan jaon osalta EU:n ja jäsenmaiden välillä on mietittävä tarkkaan, jotta ei turhaan anneta aseita unionin vastustajien käsiin. EU:n toimivuus takaa koko Suomelle ja kunnillemme monia etuja, joita vaille jäisimme ilman jäsenyyttä.  

Meidän kaikkien etu on tukea unionia, jotta se oikeuttaa olemassaolonsa myös tulevaisuudessa. EU:n tulevaisuuskonferenssi on ollut yksi komission tarjoama mahdollisuus nostaa tärkeitä asioita päätöksenteon tueksi. Kevään mittaan saadaan tietää tuloksia tästä hankkeesta.

Kuntaliiton Brysselin-toimiston 30-vuotisjuhlavuotena luvassa on erilaisten teemojen ympärille järjestettäviä seminaareja, ja vuosi huipentuu loppuvuodesta Brysselin toimijoille järjestettävään kutsuvierasvastaanottoon.

Kirjoittajasta lyhyesti

Minna Karhunen on Kuntaliiton toimitusjohtaja.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme