Mitä uutta on luvassa komission viimeisenä vuotena ennen EU-vaaleja?

bild på skribenten

Nykyisen EU-komission toimikausi on lopuillaan. Komissio viestii toteuttaneensa yli 90 prosenttia vuosien 2019–2024 strategisen ohjelman tavoitteista. Vuoden 2024 työohjelmassa onkin vain rajoitettu määrä uusia aloitteita. Sen sijaan komissio keskittyy muun muassa tukemaan parlamenttia ja neuvostoa, jotta ne pääsisivät sopuun vireillä olevista keskeisistä lainsäädäntöehdotuksista ennen ensi vuoden EU-vaaleja.

Yksi uuden ohjelman avaintavoitteista on keventää hallinollista taakkaa EU:ssa. Työohjelmaan sisältyy 26 ehdotusta ja aloitetta, joiden tarkoituksena on vähentää yritysten raportointivaatimuksia 25 prosentilla heikentämättä kuitenkaan muita tavoitteita. Ohjelmassa esitellään myös 18 uutta aloitetta, joita tarvitaan komission sitoumusten täyttämiseksi tai uusiin haasteisiin vastaamiseksi.

Vihreän kehityksen ohjelma ja kilpailukyky

Vihreän kehityksen ohjelma on edelleen komission työn keskeisessä osassa, mutta pääpaino on nyt täytäntöönpanossa. Uusia aloitteita ovat ilmastotavoite vuodelle 2040, tuulivoimapaketti sekä vesiresilienssiä koskeva aloite. Komissio korostaa, että EU:n vihreä agenda on kasvun agenda, joka tarjoaa suuntaviivat investoinneille ja innovoinnille. Kilpailukyvyn ja kasvun korostaminen on linjassa niiden ennusteiden kanssa, joiden mukaan EU:n voimasuhteet ovat siirtymässä yhä enemmän oikealle kevään vaalien jälkeen.

EU on torjunut inflaatiota investoimalla voimakkaasti uusiutuviin energialähteisiin. Sitä kautta onnistuttiin laskemaan hintoja ja turvaamaan energiahuolto kriisitilanteessa. Nyt komissio haluaa toistaa tämän menestyksekkään mallin myös muualla, kuten kriittisten raaka-aineiden ja puhtaan vedyn alalla. Teollisuudesta tehdään yhä vahvemmin vihreän siirtymän veturia.

Toimet kilpailukyvyn parantamiseksi edistävät epäilemättä EU:n strategista riippumattomuutta, mutta vaarana on, että tavalliset kansalaiset eivät helposti näe miten siihen panostaminen vaikuttaa heidän omaan talouteensa. Komissio pyrkii laajaan hyväksyntään korostamalla, että vihreän siirtymän pitäisi olla oikeudenmukainen kaikille, minkä vuoksi se käynnistää aiheesta uuden vuoropuhelun kansalaisten ja sidosryhmien kanssa.

Uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus

Sopu uudesta muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta on lähempänä kuin koskaan, ja neuvosto ja parlamentti ovat sitoutuneet päättämään siitä ennen kevään EU-vaaleja. Sopimuksella pyritään luomaan yhteinen kehys, jossa käsitellään kaikkia turvapaikka- ja muuttoliikeasioiden hallinnan näkökohtia, niin normaaliaikoina, painetilanteissa kuin kriiseissäkin. Yhä epävarmemmat ajat ovat näyttäneet, että yhtenäisemälle ja solidaarisemmalle linjalle on kysyntää. Esimerkiksi maahanmuuttajien välineellistäminen unionin ulkorajoilla, jonka kohteena myös Suomi on ollut, on yksi ehdotetun sopimuksen osa-alueista.

Laajentumiseen valmistautuminen

Syksyn suurin uutinen on se, että komissio alkaa valmistella EU:n laajentumista, jolla tulisi olemaan valtava vaikutus muun muassa koheesio- ja maatalouspolitiikkaan sekä unionin voimasuhteisiin. Ukraina, Moldova, Georgia ja Länsi-Balkan mainitaan näissä keskusteluissa, mutta EU:n viesti on edelleen, että se ei aio pehmentää ehtojaan tai tinkiä yhteisistä arvoista laajentumisprosessissa. Lisäksi Unkarin Victor Orbán hidastaa laajentumista vastustamalla Ukrainan liittymistä unioniin.

 

Haluaisitko saada hyvin koottua ajankohtaista tietoa EU- ja kv-asioista? Pysy kärryillä, Tilaa Kuntaliiton EU ja kansainvälisyys -uutiskirje 

 

Miesoletettu hymyilee ja katsoo kameraan.

Kirjoittajasta lyhyesti

Aleksis työskentelee Kuntaliiton Brysselin toimistolla korkeakouluharjoittelijana.

Kuntaliiton Brysselin toimisto

Kuntaliiton Brysselin toimiston tehtävänä on tuoda EU-keskusteluihin ja päätöksentekoon Suomen alue- ja paikallishallinnon näkökulmaa sekä tehdä tunnetuksi suomalaisten kuntien toimintaa ja hallintojärjestelmän erityispiirteitä.

lateral-image-left

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!