Annukka Mäkisen ja Pauliina Jalosen blogi 14.11.2023

Vinkkejä ja välineitä vihreän siirtymän edistämiseen kunnissa

Me Kuntaliitossa olemme julkaisseet kolmen artikkelin sarjan, jossa esitellään kahden kuntaesimerkin kautta sitä, miten kunnat voivat edistävät omilla investoinneillaan ja kehittämishankkeillaan vihreää siirtymää ja millaisia rahoitusvälineitä on hyödynnetty. Lisäksi ensimmäistä kertaa artikkelisarjassa pohditaan, miten vihreä siirtymä muovaa työelämän osaamistarpeita ja miten haasteeseen voidaan vastata.

Esimerkiksi Pudasjärven kaupunki on kehittänyt prosessiin tuulivoimahankkeiden hallitun suunnittelun tueksi. Tuulivoiman merkitys vihreän siirtymän edistymisessä on keskeinen ja alan kasvuvauhti on nopeaa. Pudasjärvi ryhtyi miettimään pelisääntöjä ja menettelytapoja laadukkaan käsittelyprosessin turvaamiseksi.

Viitasaarelle puolestaan rakentuu oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen voimin uuden aikakauden resurssiviisas logistiikkakeskus Wiilo. Yli kolmen milj. euron JTF- eli oikeudenmukaisen siirtymän rahaston investointihankkeeseen kaupunki satsaa 1,34 milj. euroa.  Viitasaarelle tämä on myös tärkeä elinvoimainvestointi.

Vaikka vihreä siirtymä ei ole myllertämässä työelämän osaamistarpeita kokonaan uudenlaisiksi, on mielestämme tärkeää tarkastella, millaisia osaamistarpeita vihreä siirtymä kullekin ammattialalle tuottaa. Tässä tunnistustyössä keskiössä ovat niin työnantajat kuin koulutuksen järjestäjät mutta myös kunnat sekä työnantajina että vuoden 2025 alusta lähtien julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuun myötä.

Kuntaliiton verkkosivujen artikkelit on kirjoittanut Mika Määttä, ilmastonmuutokseen sekä kuntien ja alueiden kestävän kehityksen tematiikkaan perehtynyt asiantuntija. 

Rahoitusta vihreän siirtymän edistämiseen kunnissa

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoituksella halutaan edistää vihreää siirtymää ja hiilineutraalia yhteiskuntaa monin eri tavoin. Ohjelman alueellisen toteutuksen lisäksi on käynnissä kolme valtakunnallista vihreä siirtymää vauhdittavaa teemaa, joista mm. kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea rahoitusta vuosittain energiantehokkuuden, ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden teemoihin liittyviin kehittämishankkeisiin. Tulosten tulee pyrkiä valtakunnalliseen hyödynnettävyyteen. 

Voit lukea tästä lisää vihreän siirtymän valtakunnallisesta teemakokonaisuudesta!

EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF-rahasto) tähtää ilmastosiirtymän haitallisten vaikutusten lieventämiseen. Suomessa JTF-rahaston tavoitteita rahoitetaan 14 alueellisen suunnitelman kautta. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston hankehakujen ajankohdat vaihtelevat maakunnittain, ajantasaisin tieto löytyy joko maakuntien liittojen sivustoilta tai valtakunnallisen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman sivustosta rakennerahastot.fi

Haluatko lisätietoa vihreästä siirtymästä? Tutustu myös näihin:

Ympäristöministeriön v. 2023 teettämä esiselvitys

EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 hanketietopalvelu - tietoa EAKR-, ESR+ - sekä JTF-rahastoista rahoitetuista hankkeista

Motivan uutiskirjeet, mm. Kuntien ilmastotyön rahoitus-uutiskirje

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MakinenAnnukka

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on ilmastopolitiikan asiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @jalonpa

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!