Kirjoittaja on ilmastopolitiikan asiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @jalonpa

Kirjoittaja

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n tuorein raportti julkaistiin 28. helmikuuta. Se käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sopeutumista muutoksiin ja haavoittuvuutta. Raportin mukaan helleaallot, kuivuus ja metsäpalot ovat yleistyneet ympäri maailman, mikä vaikuttaa kaikkiin luonnon

Kirjoittaja

Kuntavaaleissa valitaan päättäjiä paitsi kuntaan, niin myös maakuntiin. Maakuntavaltuuston jäsenet ovat alueensa kunnanvaltuustojen edustajia. Maakuntastrategia tai maakuntaohjelma on tärkein maakunnan poliittista tahtotilaa kuvaava dokumentti, mutta ilmastotavoitteita viedään eteenpäin