Maria Salenius, blogi 5.4.2024

Lapsemme, nuoremme ja perheemme tarvitsevat kokemusta siitä, että jokaisesta pidetään huolta

Osallistuimme Kuntaliitosta tänään opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin pyöreän pöydän keskusteluun yhdenvertaisuudesta. Elämme ratkaisujen aikaa. Rasismin ja ulkopuolelle jäämisen kokeminen yhteiskunnassamme lisääntyy. Samalla on tunnistettava, että maamme elinvoima vaatii maahanmuuttoa ja eri taustoista tulevien ihmisten aitoa hyväksymistä osaksi yhteiskuntaamme.

Kuntien merkitys arjen hyvinvoinnin turvaajana on kiistaton. Kunnat luovat raamit arkielämälle, ennaltaehkäisevät hyvinvointihaasteita ja toimivat tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on kuntien lakisääteinen velvollisuus. Suurin osa kunnista on laatinut kuntatason toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kattamaan eri palvelut ja päätöksenteon. Mikäli suunnitelma puuttuu, on siihen lähes poikkeuksetta syynä resurssipula.

Koulutuksen järjestäjä vastaa, että oppilaitokset laativat toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman. Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen on koko oppilaitosyhteisön asia, ja suunnitelman jalkautus on keskeistä vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Kunnissa ei tarvita lisää suunnitteluvelvoitteita vaan vaikuttavuuden kehittämistä

Resurssien ollessa tiukoilla ja vaihtuvuuden ollessa suurta, suunnitelmien toteuttaminen voi olla haasteellista. Koska kunnilla on kymmenittäin lakisäteisiä suunnitelmia laadittavanaan, on järkevää tarkastella suunnitelmavelvoitteiden mahdollisia päällekkäisyyksiä ja yksinkertaistamismahdollisuuksia. Tätä tarkastelua tullaan tekemään myös hallitusohjelmaan pohjautuvassa norminpurkuohjelmassa. Kuntaliitto on tässä yhteydessä myös huomauttanut, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta säädetään kahdessa eri laissa, vaikka käytännössä kunnissa nämä suunnitelmat laaditaan useimmiten yhtä aikaa. Tämänkaltaiset monimutkaisuudet haastavat arjen työn vaikuttavaa toteuttamista. 

Suunnitteluvelvoitteita ei tarvita lisää vaan olennaista on keskittyä vaikuttavuuden kehittämiseen, seurantaan ja hyvien toimintatapojen jakamiseen. 

Yhteisölliseen työhön liittyvää osaamista kouluissa kannattaa tukea

Yhteisöllisen työn toteuttamistapoja on monia ja niitä toteuttamalla myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää. Siksi yhteisölliseen työhön liittyvää osaamista ja toimintakulttuuria kouluissa ja oppilaitoksissa kannattaa tukea. Se tarkoittaa myös huolehtimista yhteistyöstä kuntien ja hyvinvointialueiden ammattilaisten kesken. 

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyön toimintamuotoja ovat muun muassa vuorovaikutustaitojen ja mielenterveyden edistäminen, kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisy, koulutyön ja opintojen järjestäminen hyvinvointia tukevasti, opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen ja terveyttä ja hyvinvointia edistävien elintapojen tukeminen.

Minkäänlainen syrjintä tai rasismi ei ole hyvinvointivaltiossa hyväksyttävää. Eri viranomaisten on aktiivisesti edistettävä yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja eri väestöryhmien välisiä hyviä väestösuhteita. 

Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta perustuu ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle, jossa jokaisen on turvallista elää omannäköistä elämää. Koulut ja oppilaitokset ovat erityisesti lastemme ja nuortemme arjen hyvinvoinnin turvaajia. Niiden osalta polarisaatiokehitys ei ole kestävää ja meidän tulee yhdessä ponnistella ettei tämä kehitys vahvistu. Niihin tulee panostaa pitkäjänteisesti varmistaen, että ne tasavertaisesti turvaavat oppimisen mahdollisuudet kaikille. Viimeaikaiset tapahtumat muistuttavat, että lapsemme, nuoremme ja perheemme tarvitsevat oikea-aikaista tukea ja kokemusta siitä, että jokaisesta pidetään huolta. Parhaimmillaan myös onnistunut yhdenvertaisuustyö tukee tätä.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja ​on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitter: @Maria_Salenius

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme