Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti

HALI-järjestelmän taustaa

Eri tietolähteiden mukaan hälytysajonevoille sattuu vuosittain kymmenkunta onnettomuutta liikennevaloissa. Yleensä onnettomuustilanteessa juuri hälytysajoneuvo on ajanut päin punaista ja pelastusviranomainen on joutunut maksumieheksi. Kustannukset vaihteIevat paljon onnettomuuden vakavuudesta ja osallisena olleesta kalustosta riippuen. Onnettomuuksilta voidaan välttyä rakentamalla hälytysajoneuvojen liikkumista sujuvoittava etuusjärjestelmä. 

Tämä oli lähtökohta, kun Oulussa ryhdyttiin kehittämään vuonna 2004 liikennevaloihin uutta hälytysajoneuvojen etuusjärjestelmää.  Koko tuon ajan on ollut käytössä ennalta suunnitelluille reiteille pakkovihreää antava järjestelmä, mutta siihen ei oltu tyytyväisiä. Tällöin asetettiin tavoitteeksi täysin automaattinen ja kaiken kattava järjestelmä, jonka lähtökohdiksi asetetiin satelliittipaikannus ja langaton tietoliikenne.

Konseptia päästiin kunnolla testaamaan kehittyneen tekniikan myötä vasta vuonna 2008, jolloin järjestelmän toteuttaminen todettiin mahdolliseksi. Järjestelmän kustannustehokkuus ja sille asetetut laatutavoitteet edellyttivät liikennevalojen tietoliikenneyhteyksien päivittämistä. Etuusjärjestelmän toteuttamisaikataulu kytkettiin liikennevalojen uuden tietoliikenneverkon rakentamisen yhteyteen.

Tilaajan kehittämään konseptiin perustuva hankinta kilpailutettiin vuonna 2010 ja se jaettiin kolmeen vuoden mittaiseen jaksoon, joista viimeinen oli optio. Marraskuussa 2012 järjestelmä saatiin tuotantokäyttöön ja vuoden 2014 aikana järjestelmä kattoi lähes kaikki Oulu-KoiIIismaan pelastuslaitoksen Oulun toimialueen (Oulu, Haukipudas ja Kempele) paloautot ja ambulanssit. Tämän jälkeen toiminta laajentunut mm. Itäiseen suomeen ja Tampereen alueelle.

HALI - hälytysajoneuvojen liikennevaloetuudet

HALI - tavoitteena kansallinen standardi

HALI - toimijaverkosto

HALI - miksi tulla mukaan?

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti (TukuDigi)

HALI on osa Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia. Lue lisää projektista ja mitä muuta siihen kuuluu.

Kunta.fi

Kunta.fi on HALI:n sisarprojekti. Lue, mitä yhteistyötä Kunta.fi -projektissa tehdään.

Kunnat 2021 -ohjelma

Lue mitä muuta tehdään Kunnat 2021 -ohjelmassa Kuntaliitossa.

Tietoyhteiskunta

Lue mitä muuta Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikössä tehdään - kehittäminen, palvelut ja viestintä.