Hyvinvointiin ja sivistykseen liittyvät seminaarit Kuntamarkkinoilla

Kunta-alan suurin tapahtuma, Kuntamarkkinat, järjestetään jälleen 13.-14.9.2023 Kuntatalolla. Kuntamarkkinoilla jälleen monipuolista ohjelmaa julkisen sektorin ajankohtaisimmista aiheista.

Ohjelmassa on jälleen monia mielenkiintoisia ja ajankohtaisia seminaareja hyvinvointiin ja sivistykseen liittyen. Suurin osa seminaareista pidetään tilassa B3.1. Muissa tiloissa pidettävät seminaarit on merkitty listaan erikseen.
 

Klikkaamalla seminaarin nimeä pääset Kuntamarkkinoiden sivuille seminaarin tietoihin.  Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Hyvinvoinnin ja sivistyksen seminaarit Kuntamarkkinoilla keskiviikkona 13.9.

9.00 Sivistystoimen talous (A3.22)
Sivistystoimen talous on uudessa hallintorakenteessa aiempaakin keskeisemmässä roolissa kunnan taloudessa. Tarjolla ajankohtaiskatsaus etenkin perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaisiin talousasioihin Kuntaliiton asiantuntijoiden johdattamana.

Klo 9.00 Ajankohtaista tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta 
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on nyt kunnissa ajankohtaisempaa kuin koskaan. Tietoiskussa tuoretta asiaa mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien uudistuksista varhaiskasvatuksen osalta sekä Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan uudistamisesta. Tule mukaan kuulemaan esimerkkejä kuntien toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä!

KLo 10.00 Nuorten hyvinvointi ja opiskelukyvyn vahvistaminen
Nuorten hyvinvointi ja jaksaminen ovat olleet laajasti viime aikoina esillä. Tässä seminaarissa keskitytään erityisesti yhteisöllisyyteen keinona vahvistaa nuorten hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistä ahdistuneisuutta ja yksinäisyyden tunteita.

klo 11.15 Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Mikä on juuri Kuntamarkkinoiden aikana ajankohtaista kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? Mikä kuuluu kunnan ja mikä hyvinvointialueen vastuulle hyte-työssä. Ja mitä ovatkaan ne hyten yhdyspinnat? Entä toiko hallitusohjelma jotain uutta hyteen? Ainakin näitä teemoja käsitellään hyten ajankohtaiskatsauksessa.

Klo 12.00 Missä mennään sivistyspalveluissa?  (A3.23)
Miten ja mihin suuntaan uusi hallitusohjelma ohjaa kuntien sivistyspalveluiden järjestämistä? Tilaisuudessa varatoimitusjohtaja Hanna Tainio tarkastelee hallitusohjelman sivistyspoliittisia linjauksia Kuntaliiton tavoitteiden pohjalta.

Klo 12.15 Liikunta on koko kunnan asia – miten liikuntaan liittyvää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa vahvistetaan monialaisella työllä?  
Valtaosa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Kuntalaisten liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä erilaisia ryhmiä huomioimalla ja monialaista yhteistyötä lisäämällä. Tilaisuudessa avataan kunnassa toteutettavan soveltavan liikunnan strategisen suunnittelun, vastuunjaon ja yhteistyön käytäntöjä. Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Liikuntatieteellisen seuran SOPIVA-hankkeen kanssa.

Klo 13.15 Varhaiskasvatus maksuttomaksi - onko se mahdollista? klo 13.15
Varhaiskasvatuksen osalta on edetty kohti maksuttomuutta nostamalla tulorajoja. Tilanne eri kuntien asiakasmaksutuottojen osalta on muuttunut merkittävästi ja on aiheellista pohtia kannattaako maksuja periä enää ollenkaan. Samanaikaisesti päätöksellä voi olla monia erilaisia vaikutuksia palvelun järjestämiseen. Pitäisikö varhaiskasvatuslakia arvioida uudelleen, mikäli varhaiskasvatuksesta tulisi kokonaan tai osin maksutonta?

Klo 13.50 Meillä on kokonaan maksuton varhaiskasvatus - mitä se tarkoittaa? (kuntacase)
Kurikassa on päädytty toteuttamaan varhaiskasvatus kokonaan maksuttomasti. Miten päätös on vaikuttanut varhaiskasvatuksen järjestämiseen, perheiden palveluvarauksiin, palvelun kustannuksiin? Onko kuntaan muuttanut lisää lapsiperheitä, onko palvelun laatu muuttunut, mitä haasteita asiaan liittyy? Tule kuulemaan kunnan omat kokemukset maksuttoman varhaiskasvatuksen toteuttamisesta.

Klo 14.30 Perusopetuksen ajankohtaiset - muutosta vai säilyttämistä?
Perusopetuksen järjestämisen olosuhteet muuttuvat ikäluokkien pienentyessä, mutta muuttuuko toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja sen mukaiset rakenteet vastaamaan kuntien tilannetta ja tarpeita. Tule kuulemaan ajankohtaiskatsaus perusopetuksen nykytilasta ja mitä muutoksia mahdollisesti on odotettavissa.

Klo 15.00 Kansainvälistymisen alueellisen tasa-arvon parantaminen kasvatus, koulutus ja nuorisotoiminnassa EU-rahoituksien avulla (A3.23)
Mitä rahoitusmahdollisuuksia kunnilla on EU ja Erasmus kanavien kautta? Tutustutaan miten ja mihin rahoitusta on hyödynnetty.

Klo 15.25 Verkostoperuskoulu-hanke: Yhteistyössä ratkaisuja perusopetukseen
Mikä on Verkostoperuskoulu-hanke ja mitä pilottialueet hankkeessa tekevät? Tutustutaan pilottialueeseen Kielisaareke-kunnat.

Hyvinvoinnin ja sivistyksen seminaarit Kuntamarkkinoilla torstaina 14.9.

Klo 9.00 Tekoäly koulussa/oppimisessa. Uhka vai mahdollisuus?

Klo 10.00 Ajankohtaista lukiokoulutuksesta / Aktuellt inom gymnasieutbildningen
Seminaarissa luodaan katsaus ajankohtaisiin teemoihin lukiokoulutuksessa. Miten hallitusohjelmaa tulkitaan lukiokoulutuksen kannalta? Mitä tiedetään lukiorahoituksesta? Mitä on tapahtumassa lukioverkolle ja koulutuksen saavutettavuudelle?

Klo 11.00 Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta
Seminaarissa käsitellään ammatillista koulutusta koskevia uuden hallituksen linjauksia kuntien ja koulutuksen järjestäjien näkökulmasta.

KLo 12 Kulttuurin digitaaliset ratkaisut saavutettavuutta ja tarjontaa edistämässä. 
Seminaarissa esitellään 3 käytännön esimerkkiä, miten digitaaliset palvelut ja sisällöt edistävät kuntalaisten kulttuurin saavutettavuutta ja taitelijoiden työllistymistä. Esimerkkeinä kuntien kansallinen e-kirjasto, Pirkanmaan kulttuuripankki ja Lämpiö.fi.

klo 13.00 Kultti-hankkeen ajankohtaiset - kulttuurin kuntatietohanke
Kulttuurin kuntatietohanke Kultti on edennyt pilottivaiheeseen, jossa kehitetään sähköinen alusta kuntien kulttuuritoimintaa koskevien tietojen keräämiseen ja hyödyntämiseen sekä toteutetaan tiedonkeruun pilotti kuntien kanssa. Miten pilottitiedonkeruussa edetään ja millaisia jatkosuunnitelmia Kultin osalta on toiminnan vakiinnuttamiseksi?

Klo 13.15 Kunta eriarvoisuuden kaventajana
Väestöryhmien välinen eriarvoisuus on ollut jatkuvassa kasvussa ja se aiheuttaa monitahoisia ja vakavia hyvinvointihaasteita. Mikäli nuorten syrjäytymiskierrettä ei pystytä katkaiseman nyt, seuraukset ulottuvat pitkälle seuraaviin sukupolviin. Mikä on kunnan rooli väestöryhmien eriarvoisuutta kaventavassa työssä? Mitä käytännön ratkaisuja kunnat ovat kehittäneet? Millaisia resursseja ja työkaluja kunnat voivat saada käyttöönsä EU:n nuoriso-ohjelmista? Tule mukaan etsimään yhdessä vaihtoehtoja, joilla varmistetaan, että hyvinvointi kuuluu kaikille.

KLo 14.00 Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio, NuoDo - tiedon hyödyntäminen nuorisotyön kehittämisessä
Tule kuulemaan kunnallisen nuorisotyön dokumentointi- ja tilastointijärjestelmä nuoDon ajankohtaisista kuulumisista sekä siitä, miten nuoDo soveltuu nuorisotyön kehittämisen ja johtamisen välineeksi. Järjestelmästä saadaan jatkossa myös alueellista ja valtakunnallista dataa nuorisotyön näkyvyyden edistämiseksi.

Yhdyspinta-aiheiset seminaarit Kuntamarkkinoilla
Ohjelmassa on myös monia seminaareja kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintoihin liittyen. Yhdyspinta-aiheiset seminaari pidetään pääosin kokoustilassa B3.3. Tutustu myös niihin ja tule kuulolle!