Heikoista signaaleista trendikortteihin ja protoihin (2014)

Kuntaliiton ennakointipilotti

Terveys omissa käsissä, Trendikortit

Kuva on Kuntaliiton ennakointiprosessissa 2014 laadituista Trendikorteista, jotka ovat alla liitteenä. 

Ennakointipilotti 2014

Ennakointipilotissa syntyneet protot

Takaisin Ennakointi-sivuille

centred-liftup
tags