InnoSI - Innovatiivinen Sosiaalinen Investointi

Mitä sosiaalinen investointi on?

Lapsi rannalla

Avataan sosiaalisen investoinnin paketti

Euroopan komissio kuvasi sosiaaliset investoinnit jo 2013 julkaistessaan oman sosiaalisen investoinnin pakettinsa. Paketin mukaan hyvinvointijärjestelmien tulee turvata sosiaaliset investoinnit, sosiaaliturva ja talouden tasapaino. Valtioiden toimenpiteinä sosiaaliset investoinnit, kuten hyvin suunniteltu sosiaalipolitiikka, takaavat sekä taloudellisen kasvun että ehkäisevät syrjäytymistä.

Sosiaaliset investoinnit ovat myös edellytys tulevaisuuden hyvinvoinnille – kuten panostus varhaislapsuuteen ja koulutukseen – ja auttavat ennen kaikkea ihmisiä varautumaan tuleviin riskeihin kasvattamalla heidän sosiaalisia taitojaan ja työvoimavalmiuksiaan.

Työkalu tulevaisuuden hyvinvoinnin haasteisiin

Sosiaalinen investointi on kansallisella ja alueellisella tasolla vielä melko tuntematon käsite, ja käytännön esimerkit investoinneista puuttuvat. Nyt uutta tietoa on tulossa, sillä kahdeksantoista eurooppalaista yhteistyötahoa käynnisti toukokuun 2015 puolivälissä Manchesterissä yhteisen sosiaalisia innovaatioita ja sosiaalisia investointeja käytännön tasolla tutkivan EU-projektin.

Projekti avaa sosiaalisen innovaation ja investoinnin käsiteitä työkaluna ilkeiden ongelmien ratkaisuissa 20 esimerkin kautta. Esimerkkeinä näistä kestävää hyvinvointia tuottavista investoinneista mainitaan muun muassa suomalainen nuorisotakuu, italialainen yhteisöllinen asuminen ja britannialainen yhteisöllinen budjetointi.

Takaisin InnoSIn etusivulle

centred-liftup
Tuula Jäppinen

Etunimi
Tuula
Sukunimi
Jäppinen
innovaatio-asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2583
Kännykkä
+358 50 520 0385
Vastuualueet
  • Palveluinnovaatiot, asiakas- ja käyttäjälähtöisyys
  • Uskalla kokeilla - kokeilevat kunnat ja alueet
  • Ennakointi ja tulevaisuustyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
tags