10 EU-maan tutkimushanke sosiaalista investoinneista

InnoSI - Innovative Social Investment

InnoSI

Monitieteellisessä 10 EU-maassa toteutettavassa InnoSI-tutkimushankkeessa etsitään, arvioidaan ja vertaillaan paikallisia ja alueellisia sosiaalisia investointeja ja lisätään päätöksentekijöiden tietämystä sosiaalisista investoinneista ja niiden mahdollisuuksista hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisessa.

  Mitä sosiaalinen investointi on?

  Sosiaaliset investoinnit ovat julkisia panostustuksia sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja taloudelliseen kasvuun. Osa tutkijoista pitää niitä jopa alkuna uudelle hyvinvointimallille.

  narrow

  Hyvinvointiennakointi

  InnoSI-hankkeen ennakointioppaaseen sisältyy neljä ihmislähtöistä tulevaisuustarinaa vuodelle 2027.

  narrow

  Eurooppalaiset tapaukset

  InnoSI-hanketta toteutetaan 10 EU-maassa ja tässä tapausesimerkkejä näistä 10 maasta.

  narrow

  Kuntalaiset yhteisöreporttereina

  Osana InnoSI-hanketta koulutettiin kainuulaisia nuoria auttamaan ikäihmisiä arjen askareissa. Tässä ovat heidän tarinansa.

  narrow

  Innovaatiopolitiikka ja käyttäjälähtöisyys

  Julkisen sektorin innovaatiotoiminnassa käyttäjälähtöisyys on keskiössä, kun asukkaille annetaan enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa.

  narrow

  Hankkeen tapahtumat ja lisätietoa

  Tietoa hankkeen menneistä tapahtumista ja niiden materiaaleja. Myös lisätietoa hankkeesta muualla verkossa.

  narrow

  Arjen pelastajat

  Arjenpelastajat oli Kainuussa nuorista kuntaan tai yhteisöön koottu joukko, joka tarjosi lähialueellaan apua vanhemmille ihmisille pienissä arjen askareissa.

  narrow
  Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
  Kuvituskuva.

  EU-vaalit ovat kuntavaalit

  Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

  EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

  Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

  Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

  Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

  Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.