Maakuntien liitot

Maakunnan liiton rahoitus ja organisaatio

Maakuntien liitot ovat jäsenkuntiensa muodostamia kuntayhtymiä. Jäsenkunnat rahoittavat pääosin niiden toiminnan. Jäsenmaksut yhteensä ovat vuositasolla (v. 2017) noin 51,2 milj. euroa.

Rahoitus

Jäsenkunnat rahoittavat pääosin liittojen toiminnan. Lähinnä alueiden elinkeinotoiminnan omehtoiseen kehittämiseen liitot saivat vuosittain valtion talousarviossa osoitetun ja sitomattoman maakunnan kehittämisrahan. Tämä rahoitusmuoto on pikkuhiljaa hiipunut ja vuoden 2015 talousarvioon sitä ei enää sisällytetty. 

Organisaatio

Maakuntavaltuusto

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Kooltaan suurin valtuusto on Varsinais-Suomen liitossa, 104 jäsentä, kun taas pienimmissä on noin 28 jäsentä. Kukin kunta valitsee jäsenensä maakuntavaltuustoon maakunnan liiton perussopimuksessa sovitulla tavalla. Maakuntavaltuustot kokoontuvat yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Maakuntavaltuustojen jäsenmäärät toimikaudella 2021-2025

 
Maakunnan liitto Valtuuston jäsenmäärä
Etelä-Karjalan liitto 28
Etelä-Pohjanmaan liitto 58
Etelä-Savon liitto 49
Hämeen liitto 54
Kainuun liitto 35
Keski-Pohjanmaan liitto 36
Keski-Suomen liitto 58
Kymenlaakson liitto 32
Lapin liitto 60
Pirkanmaan liitto 61
Pohjanmaan liitto 38
Pohjois-Karjalan liitto 53
Pohjois-Pohjanmaan liitto 75
Pohjois-Savon liitto 55
Päijät-Hämeen liitto 36
Satakuntaliitto 52
Uudenmaan liitto 83
Varsinais-Suomen liitto 104

Maakuntahallitus

Liiton asian valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä on maakuntavaltuuston valitsema alueen poliittisia voimasuhteita edustava hallitus. Kooltaan suurin hallitus on Varsinais-Suomen liitossa (19 jäsentä) ja pienin Etelä-Karjalassa (9 jäsentä). Hallitukset pitävät kokouksiaan yleensä kerran kuukaudessa.

Maakunnan yhteistyöryhmä eli MYR

MYR:n tehtävät perustuvat lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta. Tärkein tehtävä MYR:llä on EU-ohjelmien valmistelu sekä täytäntöönpanoon liittyvä EU-varojen ohjaus sekä rahoituslausunnot eri hankkeista.  Kansallisen aluepolitiikan osalta tärkein tehtävä on osallistua maakuntaohjelman valmisteluun ja toteutukseen. 

Maakunnan liiton toimisto

Hallituksen apuna toimii liiton toimisto. Toimistoa johtaa maakuntajohtaja, joka toimii esittelijänä hallituksen kokouksissa ja on muun henkilöstön esimies.

Vuonna 2013 liitojen kokonaishenkilöstö oli n. 690, joista oli määräaikaisia ja projektihenkilöitä on n. 220. Henkilöstöllä on monipuolinen koulutus ja pitkäaikainen kokemus alansa tehtäviin. Yli puolet on suorittanut akateemisen loppututkinnon ja joka liitossa on huolehdittu henkilöstön kielitaidon kohottamisesta kansainvälisten yhteyksien edellyttämälle tasolle.

Uudelle rakennerahastokaudelle siirryttäessa (2014-2020) EU-rahoituksen ja teknisen tuen vähentyessä henkilöstön määrää joudutaan tarkistamaan alaspäin.

Yhdessä oppien ja kehittyen -hanke

Maakuntien liittojen Yhdessä oppien ja kehittyen -hanke muodostaa toimintamallin henkilöstön työn tueksi kaikissa maakuntien liitoissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää osaamista vertaisoppien ja tietoa jakaen.

Projektia rahoittaa Kevan työelämän kehittämisraha ja maakuntien liittojen omarahoitusosuus. Projektin palveluntuottaja on Kuntaliitto. Uudenmaan liitto vastaa projektin johtamisesta. Projektin toteutetaan 1.1.2022–30.11.2023.

Lisätietoja hankkeesta Uudenmaan liiton verkkosivuilla

tags
Mari Kuparinen

Mari Kuparinen

Kehittämispäällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
Vastuualueet
  • Maakuntien yhteistyön ja verkostojen johtaminen
  • Maakunnat Yhdessä oppien -hanke
  • Asiakkuustyö