Tiedote, 

Selvitys: 45 prosenttia kuntien asioista juontaa juurensa EU:hun

Kuntaliiton tuoreen selvityksen mukaan 45 prosenttia kuntien asioista juontaa juurensa EU:hun. Esimerkiksi Helsingissä eniten EU-kytköksiä on kaupunkiympäristön toimialalla (76 %) ja vähiten kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla (46 %) sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla (47 %). 

Kartoitus osoittaa konkreettisesti, miten moninaisia paikallishallinnon, kansallisen päätöksenteon ja EU-lainsäädännön yhteydet ovat. EU-säädökset luovat yhdessä kansallisen lainsäädännön kanssa kehykset itsehallinnollisten kuntien toiminnalle, mutta avaavat myös uusia mahdollisuuksia kehittää paikallista toimintaa.

EU:n vaikutus heijastuu monin tavoin kuntien päätöksentekoon ja hallintoon – siksi myös ennakkovaikuttamista tarvitaan

Kuntaliiton Åbo Akademin Siv Sandbergilta tilaaman selvityksen mukaan kunnanhallitusten päätösasioista yhteensä noin 45 prosenttia liittyy suoraan tai välillisesti EU-säädöksiin. Havainto on linjassa vastaavien pohjoismaisten selvitysten kanssa, ja melko samaa tasoa kuin vuonna 2014 tehty edellinen selvitys, vaikkakin pientä laskua prosenttiluvuissa on. Laskevan trendin takana voi olla sekä teknisiä että asiallisia syitä, kuten esimerkiksi EU-asioiden arkipäiväistyminen kuntien toiminnassa, jolloin EU- kytköstä ei ole välttämättä enää nähtävissä.

Suurin osa EU-kytköksistä esiintyy ympäristöön ja sisämarkkinoihin liittyvissä asioissa, ja muissa politiikkalohkoissa, joissa Suomella ja EU:lla on jaettu toimivalta. Vähiten EU vaikuttaa niihin toimialoihin, joissa jäsenvaltioilla on ensisijainen toimivalta, kuten opetus- ja kulttuuritoimeen. Tyypillinen päätösasia, jolla on suora yhteys EU-säädöksiin, on hankintapäätös tai kaavoituspäätös.

Selvityksessä tutkittiin 20 eri kunnan kunnanhallitusten päätösasioita. Erityisen tarkastelun kohteena oli Helsinki, josta otantaa kohdistettiin lautakunta- ja johtokuntatason päätöksiin. Helsingin kaupungin lautakuntien ja johtokuntien esityslistoilla eniten EU-kytköksiä onkaupunkiympäristön toimialalla (76 %) ja vähiten kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla (46 %) sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla (47 %). 

Kaiken kaikkiaan kartoitus osoittaa konkreettisesti, miten moninaisia paikallishallinnon, kansallisen päätöksenteon ja EU-lainsäädännön yhteydet ovat. EU-säädökset luovat yhdessä kansallisen lainsäädännön kanssa kehykset itsehallinnollisten kuntien toiminnalle, mutta avaavat myös uusia mahdollisuuksia kehittää paikallista toimintaa.

-Nyt kun EU-vaalit lähestyvät, on todella tärkeää ymmärtää, miten ratkaisevassa roolissa kunnat ovat, kun EU-lainsäädäntöä valmistellaan ja lopuksi myös toimeenpannaan. Jos pitäisi kiinnittää uutena meppinä huomiota vain yhteen asiaan, olisi se ennakkovaikuttaminen sekä täällä Suomessa että Brysselissä. EU-vaaleissa määritellään paitsi EU:n myös kuntien suuntaa. Ei olekaan liioiteltua todeta, että EU-vaalit ovat kuntavaalit, painottaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

-EU:n toimivaltaa ei tule lisätä. EU-säädösten tavoitteisiin pääsemiseksi tulee jättää joustoa, jotta paikalliset ja kansalliset olosuhteet saadaan huomioiduksi, nostaa selvityksestä esille Kuntaliiton EU-asioiden päällikkö Ulla Karvo

Selvityksessä mukana 20 kuntaa 

Vuoden 2014 selvityksessä oli mukana 6 samaa kuntaa, kuin uudessakin selvityksessä. Helsingin tarkastelu oli myös edellisessä selvityksessä yksityiskohtaisempi.

Suomen kartta ja listaus selvityksen kunnista.

 

Mikä on EU:n vaikutus kuntiin -lähetys 

Selvityksen tuloksista ja lähestyvistä EU-vaaleista saatiin aikaan kiinnostava keskustelu, katso se Youtube-kanavaltamme.

Lataa EU kuntien esityslistalla -selvitys käyttöösi julkaisupankistamme. 

Oletko kiinnostunut, mitkä ovat tavoitteemme EU-vaalikaudelle 2024-2029? Tutustu niihin täällä: kuntaliitto.fi/euvaalit

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Ulla Karvo
+358 9 771 2523, +358 50 512 2232
Vastuualueet
  • kuntaliiton EU-edunvalvonnan kehittäminen ja koordinaatiovastuu Helsingissä yhdessä KV-tiimin kanssa
  • EU- lausuntovalmistelua koskevan kokonaisuuden koordinointi
  • alueiden komitean koordinaattoritehtävän hoitaminen
  • Brysselin toimiston toiminnan tukeminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä Brysselin toimiston johtajan kanssa
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!