Digisumpit ja yhteiset digiratkaisut -kuntaverkosto

Digisumpit on joka torstai klo 8.30-9.30 pidettävä etätilaisuus kuntien digikehittäjille. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten ja ohjelma suunnitellaan kuntanäkökulmasta. 

Digisumpeilla käsitellään kuntia kiinnostavia, digitalisaatioon liittyviä aiheita erityisesti kehittämisen näkökulmasta. Digisumppien vuosikello mukailee kouluvuoden rytmiä, eli Digisumpit järjestetään noin elokuun puolivälistä joulukuun puoliväliin saakka ja tammikuusta toukokuulle. Taukoja rytmiin saattaa tulla lomakausien mukaan (esim. pääsiäinen, hiihtolomaviikot sekä syyskuussa Kuntamarkkinat). 

Digisumpeille osallistutaan liittymällä Kuntaliiton Yhteiset digiratkaisut -kuntaverkostoon, joka toimii Kuntaliiton Teams-ympäristössä. Teams-työtilassa jaetaan mm. Digisumppien esitysmateriaalit ja se tarjoaa mahdollisuuden kysyä ja käydä keskustelua muiden verkoston jäsenten kanssa. Digisumpeille kannattaa liittyä teams-työtilan ja/tai Kuntaliiton työtilan kautta, jolloin kaikki kokouksen ominaisuudet (esim. chat) ovat osallistujalla käytössään. 

Ilmoittautuminen digisumpeille ja Yhteiset digiratkaisut -kuntaverkostoon 

Kanavalle ja Digisumpeille voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Elisa Kettuselle: (elisa.kettunen(at)kuntaliitto.fi), otsikkoon merkintä "Digisumpit". Saat tarkemmat ohjeet verkoston käytännöistä ja työtilan käytöstä sähköpostilla heti, kun sinut on lisätty työtilan jäseneksi. Työtilasta voi poistua lähettämällä pyyntö samaan osoitteeseen. 

Tervetuloa mukaan!

Häng gärna med på våra svenskspråkiga digifikor också! De ordnas en gång i månaden. 
> Mer info och intresseanmälan

Digisumpit 2024 syyskausi 

Digisumppien syyskauden ohjelma julkaistaan tällä sivulla alustavasti ennen digiviikolla 3.-7.6.2024 ja ohjelmaa täydennetään pitkin vuotta sitä mukaa kun ohjelmaa varmistuu. 

Digisumppien syyskausi alkaa torstaina 22.8.2024 ja jatkuu aina jouluun asti. Taukoa on Kuntamarkkinoiden aikana viikolla 38. 

Digisumppien osallistumislinkki tehdään työtilan jäsenille elokuussa kesälomien jälkeen. Voimassaoleva osallistumislinkki löytyy aina työtilan viestiseinältä. 

Elokuu  

22.8.2024, Tutkimustulokset ja johtopäätökset: Tekoälyn hyödyntäminen kuntien taloushallinnossa

Opinnäytetyön (AMK) tulosten esittely, Willem van Schevikhoven.

29.8.2024, Tekoäly, digitalisaatio ja työn murros

KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat: Niilo Hakonen, Anna-Mari Jaanu.
 

Syyskuu

5.9.2024, Kunnan tietopohjainen vähähiilisyysstrategia

Päivi Tiihonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto.

12.9.2024, Miten kunta turvaa oman väestörekisterinsä päivityksen Muutostietopalvelun päättyessä

Muutostietopalvelu päättyy 30.6.2025. Siihen mennessä kunnalla pitää olla käytössä VTJ-muutosrajapinta väestötietojensa päivittämiseen. Tule kuulemaan, miten haet ja otat käyttöön VTJ-muutosrajapinnan!

DVV:n asiantuntijat.

26.9.2024, Tietopolitiikka.fi - tekoälyn kuntaesimerkit ja keskustelu

Tietopolitiikka.fi -ryhmä, Jouni Markkanen.

Lokakuu

3.10.2024, eVaka Sastamala ja muut pienemmät kunnat 

Kerrotaan, kuinka isojen kaupunkien kehittämän varhaiskasvatuksen eVaka-järjestelmän käyttöönotto sujui Sastamalassa. eVaka on myös esimerkki avoimen lähdekoodin hyödyntämisestä kunnissa. 

Maija Koski, Sastamala.

10.10.2024, JÄPI-hanke, Raahe 

Arttu Kauppinen, Raahen kaupunki.

17.10.2024, Vapaa

24.10.2024, FCG:n digituotteet ja palvelut 

31.10.2024, Vapaa 

Marraskuu

7.11.2024, Vapaa
 

14.11.2024 EU digi- ja datahanke 

Jaana Jormanainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto.
 

21.11.2024, Hankinta-aihe

Kuntaliitto ja Hankintojen neuvontayksikkö.
 

28.11.2024

Fiksu kuntastrategia -hankkeen opit ja tulokset, Piia Nurkka, palvelumuotoilija, Nurmijärvi 

Joulukuu

5.12.2024, Vapaa
 

12.12.2024 Digitaaliset oppimisympäristöt

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu 

Puhujat varmistuvat myöhemmin. 

Kuntaliiton puheenjohtaja: Minna Lindberg, erityisasiantuntija, Kuntaliitto. 

19.12.2024, Vapaa

Avaa kaikki

Kevään 2024 Digisumppien aiheet

Tammikuu

18.1.2024 Julkisen hallinnon pilvisiirtymä ja uudet pilvilinjaukset

Valtiovarainministeriö on päivittänyt linjaukset julkisen hallinnon pilvipalveluista. Tule kuulemaan, miten pilvipalvelulinjauksien on tarkoitus tukea valtionhallinnon sekä soveltuvin osin hyvinvointialueiden ja kuntien päätöksentekoa pilvipalvelujen käytössä. Jarkko Levasma, ICT-johtaja, valtiovarainministeriö. 

Puheenjohtaja: Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto 

25.1.2024 Esimerkkejä tekoälyn hyödyntämisestä - Helsingin kaupunki

Esitellään, miten Helsingin kaupunki hyödyntää tai aikoo aikovat hyödyntää tulevaisuudessa tekoälyä. Pasi Rautio, Palvelupäällikkö, Strategiaosasto, Data ja analytiikka, tekoäly ja optimointi.

Puheenjohtaja: Jaana Jormanainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

 

Helmikuu

1.2.2024 Kuntien tiedolla johtamisen tila - kaksi esimerkkiä 

Esimerkki: Tiedolla johtamisen kehittäminen kunnissa - nykytilan ymmärryksen kautta askeleita tulevaan. 

Viime vuonna kartoitettiin julkisen hallinnon tiedolla johtamisen nykytilaa Valtiokonttorin tilaamien selvityksien myötä. Esityksessä avataan havaintoja tiedolla johtamisen nykytilasta sekä esitetään keskeisimpiä kehittämiskohtia ja konkreettisia askeleita kuntien ja koko julkisen hallinnon tiedolla johtamisen kehittämisen tueksi. Tiedolla johtamisen konsultti Emma Kivimäki, Creatido  ja analysointipalveluiden tiiminvetäjä Henje Kasslin, Valtiokonttori

Esimerkki: Tiedolla johtamisen kokemuksia kunnan ilmastotyössä, Motiva

Seitsemän kuntaa kehitti ilmastotyön tiedolla johtamista Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtaminen -hankkeessa käytännön esimerkkien ja kokeilujen kautta.

Esityksessä tuodaan nostoja kehittämisen opeista: millaisia tietoon, järjestelmiin ja tiedolla johtamisen prosesseihin liittyviä tarpeita ilmastotyöhön liittyy ja miten niitä voidaan kehittää ja ratkaista kunnan sisäisen vuoropuhelun ja yhdessä kehittämisen avulla. Asiantuntija Tiia Merenheimo, Motiva. 

Puheenjohtaja: Jari Vaine, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 

8.2.2024 Kaksi aihetta

1: Living.in EU -Join us in building European way of Digital Transformation 

Living -in. EU on vuonna 2019 käynnistetty yhteistyöaloite, jonka tarkoitus on tukea ja nopeuttaa eurooppalaista digitaalista ja vihreää siirtymää osallistamalla kaupungit ja yhteisöt Euroopan tasolla kehittämään, (uudelleen)käyttämään ja jakamaan luotettavia digitaalisia ratkaisuja, teknologiaa ja standardeja. 
Gabriela Ruseva, Project Coordinator, Eurocities ja Anne Rännäli-Kontturi, Kansainvälisten asioiden päällikkö, Oulun kaupunki.  

2: Maksuttomia mikrokursseja avoimen lähdekoodin teemoista  

Puhuja: Linda Lehto, Viestintä- ja projektikoordinaattori, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry

Puheenjohtaja: Ilona Koto, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

15.2.2024 Digitalisaation viitekehys ja sen merkitys kunnille (varhaiskasvatus, perusopetus, vapaa sivistystyö)

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehyksen toteutuksella kehitetään digitalisaation ohjausta ja vaikuttavuutta sekä hallinnonalan ennakointikykyä. Viitekehyksessä määritellään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja toimialan yhteistyönä kehittämistyötä ohjaavat periaatteet, tavoitetila ja toimenpiteet digitalisaation eri osa-alueille, joita ovat digitalisaation kehittämisen edellytykset, digitaalinen osaaminen, digitaalisten infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki, tiedonhallinta ja laatu, tietosuoja ja -turva, digitalisaation lainsäädäntö ja -tulkinta sekä digitalisaation tutkimus.

Anna-Kaisa Berisha, asiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö

Reetta Judén, projektipäällikkö, Opetushallitus 

Puheenjohtaja: Minna Lindberg, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

22.2.2024 Koulukyyti-sovelluksen esittely 

EU-hankerahoituksella toteutettu digitaalinen Koulukyyti-sovellus auttaa kehittämään koulukuljetusten laatua, turvallisuutta ja ekologisuutta. 

Jani Mäläskä projektiasiantuntija, Kemin Digipolis 

Jyri Mäkelä, TKI-asiantuntija, Centria Ammattikorkeakoulu 

Veikko Pekkala, projektipäällikkö, Oulun yliopisto 

Puheenjohtaja: Jaana Jormanainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

29.2.2024 Kuntien kulttuuritilastot KULTTI

Alussa lyhyesti: Kuntien digiverkostohankkeen toinen kausi käynnistyy - hae mukaan, Toni Auvinen, johtava konsultti, FCG. 

Kuntien kulttuuritilastot KULTTI on raportointialusta, joka sisältää kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavia raportteja ja tilastoja. KULTTI on kehitetty osana valtakunnallista kulttuurin kehittämistehtävää 2021-2023. Pääasiallisena rahoittajana opetus- ja kulttuuriministeriö. KULTTI II on jatkohake 2024-2025 toiminnan vakiinnuttamiseksi ja kehittämiseksi. Esittelijänä erityisasiantuntija Johanna Selkee, Kuntaliitto. 

Puheenjohtaja: Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto 

 

Maaliskuu

7.3.2024 Kaksi aihetta

1. Osoitetietojen hallinta kunnissa

Laadukkaat osoitetiedot ovat ensiarvoisen tärkeä tietoaineisto koko yhteiskunnan toiminnan, kuten liikenteen, logistiikan ja palo- ja pelastustoiminnan kannalta. Maanmittauslaitos on valmistellut vuosina 2020-22 kansallista osoitetietojärjestelmää ja siihen liittyvää lainsäädäntöä yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kaikki osoitteet syntyvät kuntien päätöksillä ja kunnat vastaavat myös osoitteiden merkitsemisestä katuverkkoon. Pienissä kunnissa on tehty Sysmän kunnan johdolla ja Maanmittauslaitoksen kanssa yhteistyössä mittavaa laadunparannustyössä Kuntaliiton käynnistämässä, 24 kunnan yhteisessä PIKUPATE (Pienten Kuntien Paikkatiedon kokonaisvaltainen hallinta ja toiminnan tehostaminen) -hankkeessa.

Alustus kansallisesta valmistelusta: Päivi Tiihonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto ja hankkeen esittely Matti Nikupeteri, Sysmän kunta  

2. Digitaalisen yleiskaavan jatkuva ylläpitoprosessi

Varkauden kaupunki esittelee VM-digikannustinhankkeessa kehitettyä yleiskaavan ylläpitoprosessia.

Petri Kapanen, Varkauden kaupunki

Puheenjohtaja: Päivi Tiihonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 
 

14.3.2024 Tiedonhallintamalli ja muutosvaikutusten arviointisuositukset 

Tiedonhallintalautakunnan asettamat jaostot laativat ja ylläpitävät tiedonhallintalaissa säädettyjen vaatimusten toteuttamista koskevia suosituksia. Tiedonhallintalautakunnan suositukset eivät ole velvoittavia tai sitovia, vaan niissä ohjataan tiedonhallintayksikköjä ja viranomaisia toteuttamaan hyviin käytäntöihin pohjautuen tiedonhallintalaissa säädetyt vaatimukset. Tänään ohjelmassa tiivis esitys Tiedonhallintalautakunnan päivitetyistä suosituksista (Tiedonhallintamallin ylläpidot, Muutosvaikutusten arviointi) ja sen jälkeen paneelikeskustelu: "Tiedonhallintalautakunnan suositukset - Miten niitä tulisi lähestyä? Kuntakentän nostoja ja huomioita" 

Lopuksi aikaa kysymyksille ja keskustelulle - tervetuloa! 

Panelisteina: Jani Mattsson, tietoarkkitehti, Espoon kaupunki ja Juha Laine, tiedonhallintasuunnittelija, Tampereen kaupunki

Esitys, fasilitointi ja puheenjohtajuus: Jari Ylikoski, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 

21.3.2024 Kaksi aihetta: 

1) Kuntaliiton info (heti digisumppien alussa): Ensihuomiot Sarastia-sidosyksikköratkaisun vaikutuksista

Markkinaoikeus totesi 15.3. päätöksessään, että pienomistaja ei voinut käyttää Sarastiaa sidosyksikkönään. Mitkä ovat päätöksen vaikutukset käytännössä? Eeva-Riitta Högnäs, johtava juristi, julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Suomen Kuntaliitto 

2) Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin palvelun laajentaminen kuntiin 

Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin palvelu laajennetaan vuonna 2025 kattamaan valtionhallinnon lisäksi kunnat ja muun julkishallinnon. Palveluun voi siirtää arkistoitavaksi määrättyä digitaalista tietoaineistoa. Laajentamisesta on pilotoitu viime vuonna ja pilottia jatketaan vuonna 2024. Kansallisarkiston esittelee palvelun laajentamista ja pilotista tähän asti tehtyjä huomioita.

Puhujat: Viivi Salo, suunnittelija ja Laura Rintala, ylitarkastaja Kansallisarkisto

Mukana vastaamassa kysymyksiin myös Heli Lenkkeri, sähköisen arkistoinnin palvelun palveluvastaava. 

Puheenjohtaja: Mattias Lindroth, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 

8.3.2024 EI DIGISUMPPEJA, PÄÄSIÄISVIIKKO

 

Huhtikuu

4.4.2024 Laserkeilauksen laadunvarmistusmenetelmät 

Aiheesta on valmistumassa MML:n, Väylän ja kuntien rahoittama diplomityö, joka sisältää sekä lentokoneesta, ajoneuvosta että dronella tehtävän laserkeilauksen. Laserkeilaus on tärkeä osa kunnan rakennetun ympäristön kehittämisen prosesseja. Laserkeilauksen avulla voidaan tuottaa ja ylläpitää mm. 3D-kaupunkimallia sekä seurata monenlaisten kaupunkikehitysprosessien etenemistä. Kimmo Soukki, Terrasolid ja Benjamin Tulonen, diplomityön tekijä

Puheenjohtaja: Päivi Tiihonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 

11.4.2024 TE2024/Koto2024 -uudistusten valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut

TE-palvelut 2024 -uudistus sekä Kotoutumislain kokonaisuudistus tuovat kunnille paitsi uusia tehtäviä myös käyttövelvoitteen kansallisiin KEHA-keskuksen tuottamiin tietojärjestelmiin. Tervetuloa kuulemaan KEHA-keskuksen ajankohtaiset kuulumiset: missä järjestelmien kehittämisessä ja uudistusten valmistelussa mennään!

Koto-digi-hanke esittelee hankkeen tiekartan ja priorisoidun MVP-listan. Paikalla Koto-digi-hankkeesta ovat tuoteomistaja Tero Tuovinen, projektipäällikkö Mirjami Kuoppala ja IT-arkkitehti Miina Koskinen.

Työvoimapalveluiden muutoskoordinaattorit Tea Nieminen ja Sami Lamppu esittelevät TE-uudistukseen liittyvien tietojärjestelmien kokonaistiekarttaa, kertovat missä nyt mennään valmistelussa ja opastavat lisätiedon äärelle.

Puheenjohtaja: Ilona Koto, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 

18.4.2024 Sanastotyö, ontologiat ja yhteentoimivuus

Yhteiskäyttöiset sanastot ja ontologiat luovat perustan semanttiselle yhteentoimivuudelle ja säästävät resursseja. Esityksessä kerrotaan sanasto- ja ontologiatyöstä sekä sanastojen ja ontologioiden yhteiskäytöstä ja hyödyntämisestä esimerkkitapausten avulla. 

Anu Ylisalmi, terminologi, Sanastokeskus ry 

Puheenjohtaja: Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto 

25.4.2024 EU vaalit ja Kuntaliiton EU data/digi -lainsäädäntöön liittyvän projektin esittely sekä Digiverkostohanke 2 esittely

Digiverkostohanke 2 esittely

Puhuja: Toni Auvinen, johtava konsultti & asiakkuuspäällikkö, FCG

 

EU edunvalvonta ja EU vaalit 

Puhuja: Paula Kosunen, EU-asiantuntija, Kuntaliitto

 

Suomen kuntien tavoitteet ja merkitys Euroopan digitaalisella vuosikymmenellä - Projektin esittely

Puhuja: Jaana Jormanainen, projektipäällikkö/erityisasiantuntija, Kuntaliitto

 

Puheenjohtaja: Jaana Jormanainen, projektipäällikkö/erityisasiantuntija, Kuntaliitto 

 

Toukokuu 

2.5.2024 Miten kuntasi varmistaa digipalveluiden jatkuvuuden? 

Käytännön esimerkkejä yhteisiin digiturvapalveluihin perustuvista ratkaisuista pienen ja suuren kuntatoimijan näkökulmista 

Digitalisaatiota pidetään keskeisenä keinona parantaa kuntalaisille tuotettujen palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta. Digipalveluita tuotetaan entistä vaativammassa kyberturvallisuuden toimintaympäristössä. Miten voit hyödyntää Kyberturvallisuuskeskuksen ja DVV:n tuottamia yhteisiä digiturvapalveluita omien digipalveluidesi jatkuvuuden varmistamiseksi?  

Alustajina ja keskustelussa mukana: Jere Finne, Kyberturvallisuuskeskus ja Jari Isokallio, Digi- ja väestötietovirasto

Puheenjohtaja: Martti Setälä, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 

9.5.2024 HELATORSTAI, EI DIGISUMPPEJA 
 

16.5.2024 Kaksi aihetta: 

1) Henkilöstön digiosaamisen kehittäminen pienissä kunnissa

Limingan, Tyrnävän ja Utajärven yhteinen DigiHelppi - henkilöstön digitaidot kuntoon yhteistyöllä -hanke päättyy syyskuussa 2024. Havaintoja ja toimenpiteitä, joita on tehty henkilöstön digiosaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Heidi Niemelä, projektipäällikkö ja Nea Tuomaala, projektikoordinaattori. 

2) Kuntaliiton ajankohtaisia nostoja ja Digiviikon tuleva ohjelma 

Kuntaliiton asiantuntijat kertovat tiiviisti ajankohtaisia edunvalvonnan kuntakärkiä tietoyhteiskunta- ja digitalisaatioasioissa. Katsaus Digiviikon ohjelmaan. 

 

Puheenjohtaja: Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto 

Vuoden 2023 Digisumppien aiheet

Digisumpit 2023

Tammikuu

19.1. Päätöspalveluiden automatisointi -projektin tuloksia, Lahden, Heinolan ja Porvoon digikannustinhake

 • Anne Mikkanen, hankejohtaja, Lahden kaupunki
 • Pasi Halme, pääsuunnittelija, Lahden kaupunki
 • Tiia Yrjölä, jätehuoltopäällikkö, Lahden kaupunki
 • Anniina Metsärinne, jätehuollon suunnittelija, Lahden kaupunki
 • Riikka Sigfrids, jätehuollon suunnittelija, Lahden kaupunki
 • Mari Nurmia, tiedonhallinnan asiantuntija, Heinolan kaupunki

26.1

Aihe 1: Suosituksia ja vinkkejä Suomi.fi-valtuuksien hallintaan kuntaorganisaatiossa, DVV.

 • Tuuli Krekelä, johtava asiantuntija, palveluomistaja Digi- ja väestötietovirasto

Aihe 2: Selvitys tarvittavista ydintiedoista elämäntapahtumissa. Tarkastelussa muutto, sekä lapsen siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen, Kuntaliitto.

 • Jaana Jormanainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto.

 

Helmikuu

2.2. Tietopolitiikka.fi ja hallitusohjelmatavoitteet tieto- ja teknologiapolitiikan johtamisen näkökulmasta, eduskuntapuolueiden parlamentaarinen tietopolitiikka.fi -ryhmä.

 • Jouni Markkanen, kokoomus
 • Niko Eskelinen, SDP
 • Antti Jogi Poikola, vihreät

9.2. Yhteisöalusta yrityksien verkostoitumistarpeisiin, Naantali

 • Alustat ja mobiilipalvelut osallistamisen ja asioinnin kanavina (n.10 min.)
  Tuukka Ylälahti, toimitusjohtaja, Mesensei Oy
 • Miten Naantalin kaupunki palvelee ja osallistaa yrittäjäverkostoa yhteisöalustalla (n. 30 min.)
  Lassi Rosala, elinkeinoasiamies, Naantalin kaupunki
 • Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia (n 20 min.)

16.2. Avoin kunta, palveluprosessien kehittäminen. Esimerkkejä Hämeenlinnasta, Pedersörestä ja Vaasasta. 

 • Lasten ja nuorten sovellus, koulutoimenjohtaja Mika Järvinen, Pedersöre
 • Osallisuuden kehittäminen, aluepalvelupäällikkö Suvi Aho, Vaasa
 • Asiakaslähtöinen avustusprosessi, hallintosihteeri Riikka Ylätalo, Hämeenlinna
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan raportointijärjestelmä Power Platformilla toteutettuna, palveluohjauksen päällikkö Janne Orkola, Hämeenlinna

23.2. Ei digisumppeja (hiihtolomaviikko eteläisessä Suomessa)

 

Maaliskuu

2.3. Fiksu kuntastrategia –hanke, Nurmijärvi

 • Piia Nurkka, palvelumuotoilija, Nurmijärvi

9.3. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintojen tiedolla johtamisen tietopohja - esiselvitys.

 • Esiselvityksessä tarkasteltiin yhdyspintojen tiedolla johtamisen tilannetta ja tarpeita kuntien ja hyvinvointialueiden näkökulmista. Esiselvityksessä keskityttiin erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuuteen.
 • Hanna Menna, erityisasiantuntija Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

16.3. Kolmen aiheen kimara:

1. Kuntien digitiekartan tilanne osana kansallista digikompassia (Kuntaliitto),

 • Heli Hänninen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

2. Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation valmistelu ja eteneminen (VM)

 • Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija valtiovarainministeriö

3. Osaajien maahanmuuton uudet digitaaliset ratkaisut (UM)

 • Jukka Kyhäräinen, hankejohtaja, Virtual Finland, ulkoasiainministeriö

23.3. Automaattinen päätöksenteko - missä mennään lainsäädännön kanssa?

 • Lyhyt info: Kuntien tiedolla johtamisen tila -selvitys käynnistyi 22.3. Valtiokonttorin tilaamaan selvitykseen osallistuu 11 kuntaa ja kaupunkia eri puolilta Suomea. Emma Partanen, Tiedolla johtamisen konsultti, Creatido
 • Millaisia mahdollisuuksia kunnilla on hyödyntää automaattista päätöksentekoa? Lainsäädännön reunaehtoja aiheeseen. 
  Ida Sulin, johtava lakimies, Kuntaliitto

30.3. Helsingin työllisyyspalveluiden digitaitokoulutukset – miten työnhakijoiden digiosaamista vahvistetaan?

 • Johanna Trast, projektisuunnittelija, Digirasti, Helsingin kaupunki ja Anni Rolig, projektisuunnittelija, Digityöelämää-hanke, Helsingin kaupunki.

 

Huhtikuu

6.4. Digisumpit viettävät pääsiäislomaa - ei ohjelmaa tänään.

13.4. Oppilashuolto: miten henkilötietojen käsittelyä ja tiedonvaihtoa tulee hallita kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnoilla?

 • Johdattelua teemaan, kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki, Kuntaliitto
 • Opiskeluhuollon tietosuojan haasteita, lakimies Minna Antila
 • Opetustoimen ja yksilöllisen oppilashuollon sote-palvelujen välinen tiedonkulku, lakimies Kaisa-Maria Kimmel, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
 • Keskustelua

20.4. Digitaalisten palveluiden kehittäminen: digipalveluiden kypsyystason seuraaminen

 • Tapio Matinmikko, tietohallintojohtaja, Oulun kaupunki

27.4. Kaksi aihetta:

1. Hanke-esittely: DigiHelppi – Henkilöstön digitaidot kuntoon yhteistyöllä. Liminka, Tyrnävä ja Utajärvi. 

 • Heidi Niemelä, projektipäällikkö ja Nea Tuomaala, projektikoordinaattori, Liminka.

2. ICT-hankintojen pelikirjan esittely. 

 • Olli Jylhä, erityisasiantuntija, lakiyksikkö, Kuntaliitto

 

Touko-kesäkuu

4.5. Tiedonhallintalautakunta esittäytyy - painopiste kuntia koskevissa asioissa.

 • Tiedonhallintalain myötä syntyi uusi viranomainen, Tiedonhallintalautakunta. Tänään Digisumpeilla Tiedonhallintalautakunta kertoo tehtävistään, jotka ovat tiedonhallintalain mukaan edistää tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Lisäksi kerrotaan, mitä tiedonhallintalautakunta on tehnyt ja millaisia asioita sillä on suunnitteilla ja käydään läpi lautakunnan laillisuusarviointien tulokset, joita kuntiin kohdistuneina on toteutettu vuosina 2020-2022. 
   
 • Tommi Oikarinen, tietohallintoneuvos, valtiovarainministeriö
 • Päivi Tommila, tiedonhallintalautakunnan puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Sanna-Leena Eskola, Oulun kaupunki

11.5. Lohjan ja Sysmän rakennetun ympäristön hanke-esittelyt

1. KATTI, eli kaavatietojen digitointi ja kaavayhdistelmän digitointiohje, Lohjan kaupunki

2. INDIKO, eli Kunnan infrapalvelujen digitalisointi ja kriittisen infran hallinnointiohje

 • Puheenjohtajana: Päivi Tiihonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

18.5. Helatorstai, ei digisumppeja

25.5. Kevään viimeiset Digisumpit - Kuntaliiton katsaus kuntien ajankohtaisiin digiaiheisiin

 • Hallitusohjelmanostot digitalisaationäkökulmasta
 • ajankohtaista kehittämistä ja edunvalvonnan kärkiä,
 • Kuntaliiton tiedon ja digitalisaation verkostot
 • Digiviikon ohjelmavinkit omaan ja kollegan kalenteriin
 • Syksyn digisumppien ensimmäisiä aiheita
 • Yhteistä keskustelua - mitä te toivotte meiltä?

1.6 Ei digisumppeja - valmistaudumme ensi viikon Digiviikkoon 5.-9.6.2023!

Lue lisää ohjelmasta - tervetuloa digiviikolle!

 

Elokuu

17.8. Digiajan asiakaspalvelu -koulutuksen esittely

 • Markku Lehikoinen, projektipäällikkö, Päijät-Hämeen liitto
 • Lotta Aavikko, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
 • Jenni Hannula, palveluasiantuntija, Lahden kaupunki

Kuntaliiton puheenjohtaja: Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö

24.8. eVaka-kuntaohjattu varhaiskasvatuksen toiminnanohjausratkaisu esittäytyy

 • Tilaisuuden avaus, Tom Holmroos, tietojohtaja, Kuntaliitto
 • Johdanto eVakaan, Hannes Rauhala, 4pack eli eVakan kehittäjäkaupungit Espoo, Oulu, Tampere ja Turku
 • Demo eVakan keskeisistä toiminnallisuuksista, Miia Latvala, eVakan tuotepäällikkö, Espoon kaupunki
 • eVakan hallintamallista, ekosysteemistä ja käyttöönotosta, Hannes Rauhala, 4pack

Tässä infotilaisuudessa on mahdollisuus esittää toiveita 5.9 pidettävän käyttödemon painotuksista. 5.9 demo-tilaisuudesta. Lisätietoa löytyy Kuntaliiton tapahtumakalenterista www.kuntaliitto.fi/tapahtumat

Kuntaliiton puheenjohtaja: Jaana Jormanainen, erityisasiantuntija

31.8. Digisumpit vierailee Turussa: Ihmislähtöisen kunnan toimintamallit Turussa

Uuden Turun organisoituminen ja toimintamalli

 • Kuulet millaista muutosta Turussa tehdään: Turun ihmis-ja yrityskeskeinen toiminnan muutos ja integraation toimintamalli. Jaakko Ståhlberg, toiminnanohjausjohtaja ja Juha Malmivirta, kehittämispäällikkö, integraatiotoiminto, konsernihallinto

Uuteen toimintamalliin ja integraatioon liittyvät toimeenpanon hankkeet 

 • Miten Turku aikoo toteuttaa ensimmäisiä muutoksia laajojen hankkeiden kautta: Lasten ja nuorten asiakkuuksien ja asiointien hallinnan hanke & Yrityspalveluiden asiakkuuksien ja asiointien hallinnan hanke. Johanna Ritvanen, asiakkuusjohtaja, integraatiotoiminto, konsernihallinto

Kuntaliiton puheenjohtaja: Tom Holmroos, tietojohtaja

 

Syyskuu

7.9. Kotoutumisen tietojärjestelmä sekä TE-uudistuksen digitalisaation ajankohtaiset

Kuntaliiton keskeiset nostot TE-uudistuksen digiteemoista. Ilona Koto, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Koto-digin kehittäminen, Rita Alarinta, hankejohtaja, KEHA-keskus

Koto-digi ja tiedolla johtaminen, Antti Kanniainen, tiedolla johtamisen projektipäällikkö, KEHA-keskus

Kuntaliiton puheenjohtaja: Ilona Koto, erityisasiantuntija

14.9. Kuntamarkkinat - ei Digisumppeja!

Uusi osallistumislinkki seuraaville digisumpeille lähetetään lähempänä ajankohtaa.

21.9. SaaSec-hanke: Digiturvalliset SaaS-mallin pilvipalvelut, Sipoo

 • Päivi Jaakola, projektipäällikkö, Sipoo
 • Kokemukset hankinta-asiakirjapohjien käytöstä hankintaprosessissa, Ossi Hyyti, digikehittämispäällikkö, Nurmijärvi ja Kari Sääksjärvi, IT-suunnittelija, Kirkkonummi

Kuntaliiton puheenjohtaja: Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö

28.9. Julkisen hallinnon tietoturvallisuudenarviointikriteeristö - Julkri-esittely kunnille

 • Mika Kuronen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Kuntaliiton puheenjohtaja: Jari Ylikoski, erityisasiantuntija

 

Lokakuu

5.10. Kaksi aihetta:

1. Aihe: Dataohjautuva turvallisuussuunnittelu - sydänpysähdystilanteisiin varautuminen kunnissa

 • Mari Blek-Vehkaluoto, asiantuntija, elvytys ja riskitekijät, Sydänliitto
 • Antti Haverinen, digipäällikkö Sydänliitto
 • Esa Takala, asiantuntija, markkinointi ja viestintä, Sydänliitto

2. Aihe: Tiedonhallintamalli hyötykäyttöön, järjestelmät palvelemaan ihmisiä -hanke, Raahen kaupunki

 • JäPI-hankkeen tavoitteena on parantaa tietoaineistojen laatua, kehittää digitalisaation osaamista ja automatisoida prosesseja. Tavoitteisiin pääsemiseksi hyödynnämme vahvasti tiedonhallintamallia. Hanke on nyt puolenvälin krouvissa ja kerromme mitä toistaiseksi on tehty ja mitä vielä tullaan tekemään.
 • Arttu Kauppinen, hankepäällikkö, Raahen kaupunki

Kuntaliiton puheenjohtaja: Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö

12.10. Työntekijöiden digivalmius kuntien teknisellä toimialalla

Työntekijöiden digivalmius on yhteydessä tuottavuuteen, tehokkuuteen, työtyytyväisyyteen, -hyvinvointiin ja vaihtuvuuteen. Tule kuulemaan tuloksia 148 kunnasta kerätyn aineiston pohjalta, miltä työntekijöiden digivalmius näyttäytyy kuntien kaavoituksessa ja rakennusluvituksessa.

 • Jarmo Pulkkinen, asiantuntija, väitöskirjatutkija, DigiFinland
 • Kuntaliiton puheenjohtaja: Päivi Tiihonen, erityisasiantuntija

19.10. Algoritmisoituva maailma - roolit, vastuut, sääntely, osaaminen ja politiikka

 • Pohdintaa ja pointteja tekoälyn vastuullisen käytön ja hyödyntämisen edellytyksistä. Onko AI enemmän teknologiaa, tietoa vai politiikkaa?
 • Marko Latvanen, johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

Kuntaliiton puheenjohtaja: Mattias Lindroth, asiantuntija

26.10. Suomi.fi-laatutyökalut: kohti parempaa palveluiden asiointikokemusta reaaliaikaisen tiedon pohjalta

Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa Suomi.fi-laatutyökalut erityisesti digitaalisten palveluiden laadun ja käytön arviointiin, mittaamiseen ja vertailuun julkishallinnossa. Tule kuulemaan, miten maksuttomat ja helppokäyttöiset Laatutyökalut tukevat palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä tarjoamalla reaaliaikaista tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

 • Suomi.fi-laatutyökalujen esittely, kuntien hyödyntämismahdollisuudet ja käyttöönotto, Kristina Noor-Ilander, erityisasiantuntija ja Riitta Laaksonen, erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto
 • Laatutyökalujen käyttökokemuksia Turusta, Ulla Strengell-Anderson, suunnittelija, konsernihallinto, Turun kaupunki

Kuntaliiton puheenjohtaja: Mattias Lindroth, erityisasiantuntija

 

Marraskuu

2.11. Oulun innovaatioallianssi & älykaupunkikehitys

 • Maria Vuorensola, ohjelmapäällikkö & Ari Saine, kehityspäällikkö, BusinessOulu

Kuntaliiton puheenjohtaja: Jaana Jormanainen, erityisasiantuntija

9.11. Kaksi aihetta:

1. Varhaiskasvatus osana lapsen opinpolku - missä mennään tiedon yhteentoimivuuden kanssa?

 • Kaisa Kotomäki, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jaana Jormanainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

2. Eurooppalaisen identiteettilompakon kehittäminen

 • Marika Pietiläinen, erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto.

Kuntaliiton puheenjohtaja: Jaana Jormanainen

16.11. Näkökulmia tekoälyn hyödyntämiseen toisen asteen koulutuksessa

 • Tekoäly hyötykäyttöön ammatillisessa koulutuksessa - uhkakuvista mahdollisuuksiin. Annukka Leppänen, digitaalisen pedagogiikan asiantuntija ja Piia Ryynänen-Alaluusua, digitaalisen pedagogiikan asiantuntija, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
 • Botin tekoäly verkkopalveluiden tukena ja tekoäly opettajan apuna oppimateriaalin tuottamisessa. Jukka Sormunen, lukio-opetuspäällikkö, Kuopion kaupunki.

Kuntaliiton puheenjohtaja: Jaana Jormanainen, erityisasiantuntija

23.11. Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan RAVA3Pro -hanke päättyy.

 • Mitä saatiin aikaiseksi ja miten koko kuntakenttä hyötyy hankkeesta? Anna-Riitta Kallinen, Arkcon Oy

Kuntaliiton puheenjohtaja: Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö

30.11. Kuntien yhteiset kaavoitusta koskevat digihankkeet

Oulun kaupungin johtama, 16 kunnan yhteinen Kaatio-hanke päättyy.

 • Hankkeessa on tuotettu asema- ja yleiskaavoja tietomallipohjaisesti eri ohjelmistoin. Mitä saatiin aikaiseksi ja miten kehitys jatkuu?
 • Esittelijä: Pilvi Nummi, Asiantuntijat N + 1 Oy

Lohjan kaupungin 19 kunnan yhteinen Katti-hanke. Hankkeessa digitalisoidaan kaavoja sekä laaditaan ajantasa-asemakaavayhdelmän digitalisointiohjetta kaikille kunnille.

 • Ohjeen sisällön esittely: hankkeen konsulttina toimiva, ohjeen laatija Aija Holopainen

Kuntaliiton puheenjohtaja: Päivi Tiihonen, erityisasiantuntija

 

Joulukuu

7.12. Kaksi aihetta:

1. Paikkatieto-osaamisen kehittäminen kunnassa – Keravan ja Tuusulan hankkeen esittely

Miten henkilöstön paikkatieto-osaamista ja ymmärrystä voidaan lisätä kunnassa? Hankkeessa syntyneiden toimenpiteiden ja materiaalien esittelyä. Veera Karvonen, projektipäällikkö, Keravan kaupunki.

2. Reaaliaikatalouden edistäminen kunnissa Yrityksen digitalous -hankkeessa, Valtiokonttori

Esittelemme eKuittien, hankintasanomien ja verkkolaskujen käyttöönoton nykytilaa ja hyötyjä kuntien näkökulmasta, sekä Yrityksen digitalous -hankkeen kunnille tarjottavia palveluita. Jari Pyrrö, asiantuntija, Valtiokonttori

Kuntaliiton puheenjohtaja: Jari Vaine, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

14.12. Kaksi aihetta:

1. Aimoa | Luottamushenkilöt -palvelu

 • Sirpa Pajula, kehittämispäällikkö, Eduix

2. Normin murtajat: Mitä normeja purkamalla voitaisiin parantaa kuntien toimintamahdollisuuksia?

Hallitus on käynnistänyt normin purku -kampanjan, jonka tarkoituksena on koota kuntien toimintaa hidastavia normeja. Kuntaliitto on aktiivisesti työssä mukana. Osallistu keskusteluun erityisesti digitalisaation näkökulmasta. Mitkä normit jarruttavat digitalisaatiota? Miten joustavoitetaan kuntien toimintaa? Ville Nieminen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto.

Kuntaliiton puheenjohtaja: Heli Hänninen, erityisasiantuntija

Nämä ovat syyskauden viimeiset Digisumpit. Alkuvuoden 2024 osallistumislinkki luodaan joulutauon aikana ja alkuvuoden aiheet julkaistaan tälle sivulle joulukuun kuluessa. Digisumpit jatkuvat 18.1.2024.

Vuoden 2022 Digisumppien syksyn aiheet

Elokuu ja syyskuu 

25.8.2022 Suomi.fi -kartat

01.09.2022 Ei digisumppeja

08.09. Kuntaesimerkki Norjasta. Citizen in the Centre, Frictionless citizen journeys at City of Sarpsborg sekä ID-lompakko, DVV 

15.9.  Kuntamarkkinat, ei Digisumppeja 

22.9. Kuntien lupapalvelut ja Your Europe palvelutietovaranto tukemassa yhteistä tietä,  DVV ja Kuntaliitto 

29.9. VTJ-tietojärjestelmä uudistuu - muutostietopalvelusta VTJ rajapintakyselyihin

 • Anssi Ahlberg ja  Esko Kirjalainen DVV ja

Digitaalisten tietojen ja toimintojen uudelleenkäyttö rajapinnoilla

 • Arvi Leino DVV

         

Lokakuu

06.10. Luvat ja valvonta -palvelun esittely

 • Benita Troberg TEM ja hankekoordinaattori Kristian Nokelainen, Consultor Finland Oy

Omadata-operaattorin toiminta, esimerkki Helsingistä

 • Mikko Sierla ja Mika Huhtamaki Vastuu Group ja Mika Leivo, Helsingin kaupunki 

13.10.  Pienten kuntien paikkatietojen hallinta ja toiminnan tehostaminen -hanke 

20.10.  KARKKI -hanke, ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin verkostoyhteistyö

 • Timo Leipold, järjestelmäarkkitehti, Omnia. 
 • (puheenjohtaja erityisasiantuntija Minna Lindberg, Kuntaliitto)

27.10.  Ohjaustaverkossa.fi -palvelun esittely

 • Jaana Puuronen ja Leena Rankila, ELY-keskus 

DIGITEK - Digitaalinen tulevaisuus eri kokoisissa kunnissa, Pälkäne ja muita kuntia

 • projektipäällikkö Kristiina Forsström/Sari Maunula, DIGITEK-projekti

Marraskuu

03.11. Henkilötunnusjärjestelmän uudistamisen vaikutukset kunnille

 • erityisasiantuntija Kaj Välimäki, valtiovarainministeriö ja
 • erityisasiantuntija Markus Maunula, DVV

Kansallinen whistleblower-sääntely voimaan 2023 - mitä kunnassa pitäisi tietää?

 • lakimies Kai Ketelimäki, Kuntaliitto

10.11.  E-kirjastohankkeen esittely

 • projektiasiantuntija Joona Kutilainen-Pennanen, Helsingin kaupunki

Lämpiö–digitaalinen kulttuuripalvelualusta ikääntyneille

 • Lyhyt katsaus, mikä Lämpiö on ja hankkeen vaiheisiin.
 • Hankinta on tehty ja parhaillaan palvelun toimittaja rakentaa palvelua ja alustaa.
 • Kuntien mahdollisuudet hyödyntää Lämpiötä.  
 • projektikoordinaattori Sarianna Hanski, Helsingin kaupunki, Lämpiö-hanke      

17.11. Yrityksen digitalous - miten se liittyy kuntiin?

 • Puheenvuorossa käsitellään mm. hankintasanomia, eKuittia ja verkkolaskua.
 • erityisasiantuntija Jari Vaine, Kuntaliitto. 

Yrityksen digitalous - tavoitetilan hahmottaminen kokeiluilla.

 • kehittämisen asiantuntija Mikael af Hällström, Verohallinto.

24.11. Kuntien digitiekarttatyön esittely

 • erityisasiantuntija Heli Hänninen, Kuntaliitto 

Joulukuu 

01.12.  Vahva osaaminen osaksi arkeamme-hanke. Henkilöstön it-taitojen edistämistä Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kunnissa.

 • projektipäällikkö Elina Honkaselkä ja projektiasiantuntija Anni Lampinen, Joensuun kaupunki 

08.12.  Uuden kunnan tietohallinto -tiekarttatyön esittely.

 • erityisasiantuntija Hanna Menna, Kuntaliitto ja Taru Hillamo ja Juha Pesonen, Futurice 

15.12.  Digitaalinen kulttuuri ja e-urheilu. Digitaalisen kulttuurin ilmiöiden hyödyntäminen ja haasteet

 • suunnittelija Kimmo Leinonen, Espoon kaupunki

Digitaalisen työkulttuurin ja ympäristön kehittämishanke DigiTyy

 • projektipäällikkö Niina Paukkonen sekä Tomi Isohanni sekä Joel Salmela, Kalajoen kaupunki.
 • Hankkeessa kehitetään digitaaliseen turvallisuuteen liittyviä prosesseja, hallintaa sekä työkulttuuria yhteensä 19 Kuntaorganisaatiossa Pohjois-Pohjanmaalla.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!