Kuntajohtamisen tuki

Tälle sivustolle on koottu Kuntaliitto-konsernin palveluita ja aineistoa, jotka auttavat kuntajohtajia ja hallituksen puheenjohtajia omassa työssään. Sivulta löytyvät:

 

Kuntaliitto palvelee kunnan johtoa kunnan johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on palveluidemme avulla myös ennalta ehkäistä asioiden kriisiytymistä ja selventää eri osapuolten rooleja kunnan johtamisjärjestelmässä.

Jos kuitenkin tilanne kunnassa on sellainen, että poliittinen johto on arvioinut kunnanjohtajaan liittyvän luottamuspulan elementtien olevan käsillä, Kuntaliiton rooli on olla jäsenkunnan työnantajatahon neuvonantajana.

Kuntajohtajan johtajasopimus- ja päättämissopimustilanteissa Kuntaliitto ohjeistaa ensisijaisesti sopimuksiin liittyvän päätöksentekoproseduurin osalta. Varsinainen muu juridinen arviointi esimerkiksi vikatehtävien hoitamisen osalta on ensisijaisesti Kuntatyönantajien rooliin kuuluvaa neuvonantoa.

Myös päätöksentekoprosessiin liittyvät julkisuuslain soveltamiskysymykset sekä tiedottaminen kuuluvat Kuntaliiton palveluiden piiriin, joiden osalta autamme sekä kuntajohtajia että päättäjiä.

Kuntajohtajan johtajasopimusopas

Johtajasopimusoppaassa käydään läpi johtajasopimuksen tarve ja tarkoitus, sisältö sekä laatimisprosessi. Sisältää myös mallin johtajasopimusrungoksi.

narrow

Kuntajohtajien työhyvinvointi -selvitys

Selvitys liittyen kuntajohtajien jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

narrow

Kuntajohtajan kehityskeskusteluopas

Kehityskeskusteluoppaassa esitellään malli kuntajohtajan kehityskeskusteluprosessiksi ja sisällöksi.

narrow
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
kuntajohtaminen

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme kuntajohtamista koskevissa asioissa ja kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Palvelusähköpostit
Jarkko Majava

Etunimi
Jarkko
Sukunimi
Majava
kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2860
Kännykkä
+358 50 3252306
Vastuualueet
 • Kunta- ja aluejohtaminen
 • Strateginen johtaminen
 • Sertifioidut johtamisvalmennusohjelmat
 • Uuden sukupolven organisaatiot -verkostoprojekti
 • Kuntaliiton strategia ja tulevaisuustyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Johtamisen tiimi
Annaliisa Lehtinen

Etunimi
Annaliisa
Sukunimi
Oksanen
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2074
Kännykkä
+358 46 922 1053
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
 • johtamisen ongelmatilanteet
 • valtiontukisääntely
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat