Kuntajohtamisen tuki

Tälle sivustolle on koottu Kuntaliitto-konsernin palveluita ja aineistoa, jotka auttavat kuntajohtajia ja hallituksen puheenjohtajia omassa työssään. Sivulta löytyvät:

 

Kuntaliitto palvelee kunnan johtoa kunnan johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on palveluidemme avulla myös ennalta ehkäistä asioiden kriisiytymistä ja selventää eri osapuolten rooleja kunnan johtamisjärjestelmässä.

Jos kuitenkin tilanne kunnassa on sellainen, että poliittinen johto on arvioinut kunnanjohtajaan liittyvän luottamuspulan elementtien olevan käsillä, Kuntaliiton rooli on olla jäsenkunnan työnantajatahon neuvonantajana.

Kuntajohtajan johtajasopimus- ja päättämissopimustilanteissa Kuntaliitto ohjeistaa ensisijaisesti sopimuksiin liittyvän päätöksentekoproseduurin osalta. Varsinainen muu juridinen arviointi esimerkiksi vikatehtävien hoitamisen osalta on ensisijaisesti Kuntatyönantajien rooliin kuuluvaa neuvonantoa.

Myös päätöksentekoprosessiin liittyvät julkisuuslain soveltamiskysymykset sekä tiedottaminen kuuluvat Kuntaliiton palveluiden piiriin, joiden osalta autamme sekä kuntajohtajia että päättäjiä.

Kuntajohtajan johtajasopimusopas

Johtajasopimusoppaassa käydään läpi johtajasopimuksen tarve ja tarkoitus, sisältö sekä laatimisprosessi. Sisältää myös mallin johtajasopimusrungoksi.

narrow

Kuntajohtajien työhyvinvointi -selvitys

Selvitys liittyen kuntajohtajien jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

narrow

Kuntajohtajan kehityskeskusteluopas

Kehityskeskusteluoppaassa esitellään malli kuntajohtajan kehityskeskusteluprosessiksi ja sisällöksi.

narrow