Suomen Kuntaliiton arkistot

Nuori ja aikuinen lukevat

Kuntaliiton ja sen edeltäjäjärjestöjen arkistot ovat Suomen mittakaavassa ainulaatuinen kokonaisuus. Ne dokumentoivat kootusti kuntien toiminnan ja hallinnon kehitystä ja vaiheita: Säilytämme ja pidämme käytettävissä paikallishallintoa kuvaavaa kulttuuriperintöä.

Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) syntyi seitsemän keskusjärjestön yhdistyessä kesäkuussa 1993. 
Näistä seitsemästä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, joka käyttää nimeä KT Kuntatyönantajat (KT) arkisto muodostaa edelleen oman erillisen kokonaisuutensa; Muusta liiton toiminnasta poiketen KT hoitaa lakiin perustuvaa viranomaistehtävää työmarkkinakeskusjärjestönä ja kuntatyönantajien edunvalvojana. Lisätietoa Kuntaliiton historiasta löydät täältä.

Arkistojen käyttö

Arkistot ovat käytettävissä historiallista ja tieteellistä tutkimusta varten. Lisäksi KT:n viranomaisasiakirjat ovat käytettävissä julkisuuslain säädösten mukaisesti. Huomioithan kuitenkin, että tietosuojalainsäädäntö rajoittaa henkilötietoja sisältävien asiakirjojen käyttöä. Kaikki tietopyynnöt tuleekin tehdä tutkimuslupalomakkeella. Henkilötietojen käsittelystä tarkemmin, katso Kuntaliiton tietosuojaselosteet.

Keskitetty kirjaamo ja palvelusähköpostit

Lisäksi Kuntaliitossa toimii keskitetty kirjaamo: Kuntaliitolle tai KT:lle organisaationa osoitetut viestit kuten lausunto- ja nimeämispyynnöt sekä yleiset tiedustelut pyydämmekin lähettämään osoitteeseen kirjaamo@kuntaliitto.fi tai kirjaamo@kt.fi . Yksittäisiin kunnan palveluksessa tai luottamustehtävässä ja työ- ja virkaehtosopimusten tulkinnassa ilmenneisiin kysymyksiin puolestaan asiantuntijamme tarjoavat neuvontaa palvelusähköpostiemme kautta:

Kuntaliiton palvelusähköpostit
KT:n palvelusähköpostit

Yhteydet muihin arkistoihin

Kuntaliitto säilyttää kuntien keskusjärjestöjen arkistoja, jotka paitsi tallettavat niiden oman työn jälkeä myös kertovat yleisellä tasolla kuntien toiminnasta: esimerkiksi lausunnoista, pöytäkirjoista ja julkaisuista piirtyy kuva paikallishallintoa koskevan lainsäädännön kehityksestä. Kirjeistösarjassa puolestaan säilyy vuosikymmenten ajalta päivänpolttavia kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kysymyksiä ja keskusjärjestöjen vastauksia niihin kaikilta kuntien toimialoilta.

Yksittäisten kuntien arkistot puolestaan säilyttää jokainen kunta itse omassa kunnanarkistossaan, ja niitä koskevia tietopyyntöjä voi lähettää kyseisen kunnan kirjaamoon tai suoraan kunnanarkistoon.

Kuntien yhteystiedot

Koska Kuntaliitto ja KT Kuntatyönantajat edustavat ja palvelevat kuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, on työ politiikkaa jokaisen kuntalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi; Arkistoihimme, etenkin KT:n aineistoihin, liittyvät läheisesti samaa toimintaa toisesta näkökulmasta luotaavat poliittisten liikkeiden arkistot: Katso lista yksityisistä keskusarkistoista.

Yhteydet muihin muistiorganisaatioihin

Kuntaliiton julkaisut ovat käytettävissä arkiston tietopalvelun kautta Kuntatalolla sekä lainattavissa Kuntaliiton kirjastosta.

Finna-palvelusta löydät samalla haulla Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteita, joista osa on vapaasti käytettävissä verkon kautta.

Europeana edistää Euroopan laajuisesti kulttuuriperinnön esittelyä ja saatavuutta digitaalisessa muodossa.
 

 

Yhteystiedot

Suomen Kuntaliitto ry / Kirjaamo ja arkiston tietopalvelu

PL 200, 00101 Helsinki
Toinen Linja 14, 00530 Helsinki
Puh. +358 9 7711 
kirjaamo@kuntaliitto.fi

Kirjaamo ja arkiston tietopalvelu palvelevat arkisin klo 9.00-15.00. 

Kuntaliitto

Suomen Kuntaliitto on toimialansa edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä korkeatasoisten asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit.

lateral-image-left