Ruotsinkielinen edunvalvonta

Sandra Bergqvist ja Siv Sandberg

Kuntaliiton toiminta perustuu vahvoihin kumppanuuksiin ja verkostoituneeseen yhteistyöhön. Strategiamme mukaan Kuntaliiton jäsenille eniten lisäarvoa antavat ennakoiva edunvalvonta, kehitystyö ja palvelut.

Edunvalvontamme keskeisenä tavoitteena on, että kunnat olisivat tulevaisuudessa avainasemassa elinvoiman, osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjinä.
Ruotsinkielistä edunvalvontaa tehdään erilaisten kumppanuuksien ja verkostoyhteistyön kautta.

Pääasialliset verkostomme ruotsinkielisessä edunvalvonnassa ovat asiantuntijaryhmä Svenska gruppen, ruotsinkielinen neuvottelukunta, ruotsinkielinen neuvontaryhmä ja kuntien kansalliskieliverkosto.

Ruotsinkielinen neuvottelukunta

Ruotsinkielisen neuvottelukunnan tehtävänä on vaikuttaa siihen, että ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat sekä niiden muodostamat yhteisöt saavat palveluja ruotsin kielellä.

Ruotsinkielinen neuvontaryhmä

Ruotsinkielinen neuvontaryhmä seuraa ruotsin kieleen liittyviä kysymyksiä sote- ja maakuntauudistuksessa.

Kaksikielisten kuntien kansalliskieliverkosto

Kaksikielisten kuntien kansalliskieliverkosto antaa tukea kieliasioissa.

Asiantuntijaryhmä Svenska gruppen

Asiantuntijaryhmä Svenska gruppen kantaa strategisen vastuun ruotsinkielisistä palveluista ja ruotsinkielisestä edunvalvonnasta.
Ida Sulin

Etunimi
Ida
Sukunimi
Sulin
johtaja

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2467
Kännykkä
+358 50 357 8527
Vastuualueet
  • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
  • hallintomenettely
  • julkisuus ja tietosuoja
  • kielilaki
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
EU- ja kansainväliset asiat; Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
tags