Ruotsinkielinen edunvalvonta

Kuntaliiton toiminta perustuu vahvoihin kumppanuuksiin ja verkostoituneeseen yhteistyöhön. Strategiamme mukaan Kuntaliiton jäsenille eniten lisäarvoa antavat ennakoiva edunvalvonta, kehitystyö ja palvelut.

Edunvalvontamme keskeisenä tavoitteena on, että kunnat olisivat tulevaisuudessa avainasemassa elinvoiman, osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjinä.
Ruotsinkielistä edunvalvontaa tehdään erilaisten kumppanuuksien ja verkostoyhteistyön kautta.

Pääasialliset verkostomme ruotsinkielisessä edunvalvonnassa ovat asiantuntijaryhmä Svenska gruppen, ruotsinkielinen neuvottelukunta, ruotsinkielinen neuvontaryhmä ja kuntien kansalliskieliverkosto.

Ruotsinkielinen neuvottelukunta

Ruotsinkielisen neuvottelukunnan tehtävänä on vaikuttaa siihen, että ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat sekä niiden muodostamat yhteisöt saavat palveluja ruotsin kielellä.

Ruotsinkielinen neuvontaryhmä

Ruotsinkielinen neuvontaryhmä seuraa ruotsin kieleen liittyviä kysymyksiä sote- ja maakuntauudistuksessa.

Kaksikielisten kuntien kansalliskieliverkosto

Kaksikielisten kuntien kansalliskieliverkosto antaa tukea kieliasioissa.

Asiantuntijaryhmä Svenska gruppen

Asiantuntijaryhmä Svenska gruppen kantaa strategisen vastuun ruotsinkielisistä palveluista ja ruotsinkielisestä edunvalvonnasta.

Linda Grönqvist

Linda Grönqvist

kehittämispäällikkö
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2343, +358 50 597 2925
Vastuualueet
  • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien edunvalvonnan sekä palveluiden kehittäminen
  • kaksikielisten asioiden valvominen sote-uudistuksessa
  • kaksikielisyyden vahvistaminen KL:n kehitysprojekteissa
  • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien verkoston koordinointi sekä ruotsinkielisen neuvottelukunnan sihteeri
tags