Kaksikielisten kuntien kansalliskielistrategiaverkosto

Kaksikielisten kuntien kansalliskieliverkosto

Kaksi koulutyttöä reput selässä

Rinnakkain Valtioneuvoston kansalliskieliverkoston kanssa kaksikielisillä kunnilla on oma kansalliskieliverkostonsa.

Verkoston tavoitteena on nostaa esiin hyviä käytäntöjä, kuten työskentelytapoja, toimialakohtaisia ratkaisuja ja asenteita, sekä antaa tukea kieliasioissa.

Käytännön työvälineet kaksikielisissä kunnissa

Elinvoimaista kaksikielisyyttä. Suomessa on kaksi kansalliskieltä, suomi ja ruotsi. Kansalliskielistrategian tavoitteena on Suomi, jossa on kaksi elinvoimaista kansalliskieltä ja jossa molemmat kielet näkyvät, kuuluvat ja hyväksytään.

lateral-image-left

Opas: Toimiva kaksikielisyys kunnassa

Opas tarjoaa tukea yksi- ja kaksikielisille kunnille. Yhtäältä se auttaa kuntaa noudattamaan toiminnassaan kielilainsäädäntöä, mutta tarjoaa myös konkreettisia välineitä parempaan hallintoon molemmilla kansalliskielillä.

 

lateral-image-right

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista