Tukea kuntien uudistumiseen

Kehittäminen

Kehittäminen käsitteenä on laaja ja sille ei ole selkeää, yksiselitteistä määritelmää. Kehittämisessä on kyse olemassa olevan parantamisesta tai kokonaan uuden luomisesta.

Karkeasti kehittäminen voidaan jäsentää kahteen erityyppiseen lähestymistapaan  - perinteiseen suunnitelmalliseen kehittämiseen ja kokeilevaan kehittämiseen. Suunnitelmallinen kehittäminen on tyypillisesti tehokkain kehittämistapa inkrementaalisille uudistuksille (esim. vanhojen tuotteiden, prosessien tai palveluiden parantaminen), koska ideaan liittyvä epävarmuus voidaan poistaa huolellisella etukäteissuunnitellulla. Sitä vastoin asioissa, joissa vaaditaan uuden ymmärryksen luomista käyttötarpeista tai ratkaisuista, kannattaa usein hyödyntää kokeilevaa kehittämistä.

Kuntaliitto tukee kuntien uudistumispyrkimyksiä eri tavoin. Tälle sivulle kokoamme tietoa ja työkaluja kuntien kehittämistyön tueksi. Sivusto rakentuu vaiheittain kevään aikana.

Kuntaliitto kuntien kehittäjäkumppanina

Kuntaliiton tutkimus- ja kehittämistoiminnan tehtävänä on edistää kuntien ja koko kunta-alan uudistumista. Haluamme olla luomassa edellytyksiä kuntien kestävälle ja tulokselliselle uudistumiselle sekä elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiselle.

lateral-image-left

Kaupunkiohjelma

Kuntaliiton kaupunkiohjelman tavoitteet vuosille 2017-2019 ovat: Kaupunkien merkityksen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen, kaupunkien tulevaisuustyön ja kansainvälistymisen tukeminen ja rakentavan vuorovaikutuksen tukeminen sekä kaupunkien ja valtion välillä että kaupunkiseuduilla.

lateral-image-right

Seutukaupunkiverkosto

Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia (seutukeskus) tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia.

lateral-image-left

Kehyskuntaverkosto

Kehyskuntaverkosto on Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kehyskuntien muodostama yhteistyöverkosto.

lateral-image-right

Innokylä

Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. Innokylä tarjoaa tietoa, työkaluja, menetelmiä ja kumppaneita kehittämisen kaikkiin vaiheisiin.

lateral-image-left
tags