Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 18.11.2014, dnro 5092/90/2014, Reijo Vuorento

HE 133/ 2014 VP eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

​Ohessa liitteenä pdf-muodossa Kuntaliiton lausunto HE 133/ 2014 VP eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 
muuttamisesta, eduskunnan hallintovaliokunnalle 18.11.2014, dnro 5092/90/2014, Reijo Vuorento.