Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 25.3.2015, dnro 613/03/2015, Ditte Winqvist

Esitys kansallisen maailmanperintöstrategian päälinjauksiksi 2012-2022

​Suomen Kuntaliitto pitää esitystä kansalliseksi maailmanperintöstrategian päälinjauksiksi 2012-2022 selkeänä ja tavoitteiltaan oikeana.

Visio, arvot ja strategian tukipilarit on liiton mielestä hahmotettu oikein suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Strategiassa on hyvin identifioitu maailmanperintökohteisiin liittyvät haasteet. Esityksessä todetaan selkeästi Suomen kannalta keskeisiä päämääriä sekä maailmanperintökohteisiin liittyvään kansainväliseen työhön että Suomen maailmanperintökohteisiin liittyviin toimenpiteisiin. Kohteisiin liittyvät kehittämislinjat on hyvin hahmotettu ja toimenpide-ehdotukset ovat perusteltuja.

Tulevan toimenpanosuunnitelmatyön yhteydessä Suomen Kuntaliitto voi tarkemmin kommentoida kuntakenttää koskevia ehdotuksia.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri

Ditte Winqvist
erityisasiantuntija

tags