Lausunto lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle 26.5.2015, Dno 1018/03/2015, Päivi Koivuranta-Vaara

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys yhteisen tunnuksen käytöstä apteekin verkkopalvelussa

​Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyytää lausuntoa määräysluonnoksestaan, joka koskee yhteisen tunnuksen käyttöä apteekin verkkopalvelussa.

Lääkelain mukaan apteekin verkkopalvelun internetsivuilla tulee näkyä Euroopan unionissa käytettävä lääkedirektiivin mukainen yhteinen tunnus. Yhteisen tunnuksen ulkonäöstä on säädetty komission täytäntöönpanoasetuksella ja komissio on myös julkaissut tunnuksen käytöstä teknisen ohjeen. Näitä sovelletaan 1.7.2015 alkaen, jolloin lailliset verkkopalvelut ovat tunnistettavissa yhteisen tunnuksen perusteella.

Fimean määräysluonnoksella implementoidaan EU:n täytäntöön-panoasetus. Luonnoksessa on esitetty tunnuksen käyttöön liittyvät tekniset vaatimukset. Tunnuksessa on myös aina oltava hyperlinkki Fimean ylläpitämään luetteloon laillisista apteekin verkkopalveluista. Määräys tulisi voimaan 1.7.2015.

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa määräysluonnokseen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

Sami Uotinen
johtava lakimies
sosiaali- ja terveyspalvelut -tiimin esimies

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää