Liikenne- ja viestintäministeriölle Dnro 868/03/2015, 27.4.2015, Silja Siltala

Lausunto - L-luokan ja traktoreiden uusien EU-asetusten johdosta tehtävät säädösmuutokset ml. kevytajoneuvot

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen säädösmuutoksiksi, jotka koskevat L-luokan ajoneuvoja ja traktoreita ja myös ns. kevytajoneuvoja. Pääasiallisena tarkoituksena on poistaa nykyisistä säädöksistä päällekkäisyydet uusien EU-asetusten kanssa ja vahvistaa kansalliset vaatimukset muilta osin. Muutokset koskevat ajoneuvolakia ja tieliikennelakia.

Kuntien toiminnassa muutokset liittyvät lähinnä kadunpitäjän ja liikenteen ohjauksen tehtäviin. Käytännön työssä on ollut epäselvyyksiä mm. erilaisten sähköavusteisten tai moottorilla varustettujen apulaitteiden ja polkupyörien, tasapainottavien henkilökuljettimien ja mm. mönkijöiden liikennesäännöistä ja kulkuoikeuksista. Erityisesti on noussut esille liikenneturvallisuuden varmistaminen sekä muille tielläliikkujille että uusien kulkuneuvojen kuljettajille ja kyydissä oleville. Myös kulkuväylien tilantarpeen kasvu ja väylien kunnossapidon uudet tarpeet ovat olleet huolen aiheina.

Esitetyt ajoneuvojen luokitteluun liittyvät muutokset ja täydennykset selkeyttävät erilaisten kulkulaitteiden luonnetta ja niiden ryhmittelyä. Uudet sähkökäyttöiset kulkulaitteet tulevat kuitenkin lisäämään erilaisten ja eri nopeuksia käyttävien kulkijoiden määrää sekä jalkakäytävillä että pyöräteillä, mistä voi aiheutua turvallisuusriskin lisääntymistä.

Esityksessä on pyritty rajaamaan eri väylillä kulkevia laitteita tehojen ja nopeuksien mukaan. Se on varmastikin oikea keino pyrkiä homogenisoimaan liikennettä kunhan esitetyt tehot ja nopeudet pysyvät myös käytännössä halutun tasoisina. Liian suuritehoisten laitteiden käyttäjillä on taipumus lisätä käyttönopeuksia vastoin tarkoitusta ja säädöksiä sekä turvallisuusvaa-timuksia, joten valvontaan tulee olla tarvittaessa riittävästi resursseja.

Jalankulkua avustavaa tai korvaavaa liikkumisvälineen käyttöä voidaan laajentaa myös muiden kuin vammaisten käyttöön, esim. iäkkäiden apuvälineisiin. On kuitenkin liikennesäännöillä vielä huolehdittava, että perusjalankulkijan turvallisuus on ensi sijainen. Määritelläänkö missään, kuinka leveitä tai painavia nämä avustavat laitteet saavat olla? Jalkakäytävien liikenteen kehitystä tulee seurata ja tarvittaessa muuttaa säädöksiä, jos erilaiset moottoroidut välineet nousevat liian hallitseviksi ja heikentävät turvallisuutta.

Polkupyörän (muut moottorittomat ajoneuvot) ja kevyen sähköajoneuvon määrittely on nyt esitetty ajoneuvolakiin. Tarvitaan kuitenkin vastaavat määritelmät myös tieliikennelain puolelle, josta tavalliselle tienkäyttäjälle tulee löytyä tarvittavat ja ymmärrettävät määritelmät eri ajoneuvoille ja niiden liikennesäännöille.

Tieliikennelain uudistuksen yhteydessä on vielä tarkemmin pohdittava tähän luokitteluun liit-tyvien liikennesääntöjen yksityiskohtia mm. seuraavista näkökulmista:
- Kuinka helppoa eri luokkiin kuuluvien laitteiden tunnistaminen liikenteessä on?
- Kuinka selvää on kuka laitteella kulkevista on jalankulkija kuka pyöräilijä?
- Ovatko väistämisvelvollisuudet risteyksissä selkeät? 
- Kuinka suojateiden ylittäminen tapahtuu? Pitääkö pyörää ja kevyttä sähköajoneuvoa taluttaa suojatien yli?
- Saako kevyen sähköajoneuvon pysäköidä jalkakäytävälle?

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja
alueet ja yhdyskunnat

Silja Siltala
liikenneinsinööri

tags