Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 11.3.2015, Dnro 591/03/2015, Päivi Koivuranta-Vaara

Sosiaali- ja terveysministeriön luonnos asetukseksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa laatimastaan asetusluonnoksesta, joka koskee Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisia suoritteita.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen suoritteista suurin osa on julkisoikeudellisia suoritteita, joista perittävien maksujen tulee kattaa niiden tuottamisesta koituvat menot. Suoritteet perustuvat lääkelain, kemikaalilain, veripalvelulain sekä kudoslain määräyksiin.

Asetusluonnoksessa esitetään vain vähäisiä muutoksia ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden maksuihin. Niitä muutettiin tuntuvammin 1.4.2014 voimaan tullessa asetuksessa. Nykyisessä asetusluonnoksessa suurin muutos kohdistuu eläinlääkevalmisteiden vuosimaksuun. 

Asetusmuutoksessa esitetyt maksujen muutokset toisivat Fimealle vuosittain noin 145 000 euron lisätulot, joista eläinlääkkeiden vuosimaksun korotuksen osuus on 90 %.  

Kuntaliitolla ei ole asetusluonnokseen huomautettavaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali ja terveys

Sami Uotinen
johtava lakimies
sosiaali- ja terveystiimin esimies

tags