Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 26.11.2015, Dnro 1882/03/2015, Tuula Kock

Suomen Kuntaliiton lausunto koskien ohjetta suunhoitoyksiköiden tartunnantorjunnasta

​Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantona on valmisteltu ohje suunhoitoyksiköiden tartunnantorjunnasta. STM pyytää arvioimaan ohjeen soveltuvuutta suun terveydenhuoltoon.

Ohjeessa käsitellään monipuolisesti tartunnantorjuntaan vaikuttavia tekijöitä suun terveydenhuollon yksiköissä.  Ohjeessa on selkeä sisällysluettelo, joka helpottaa ohjeen hyödyntämistä arjessa. Ohjeessa on perusteelliset ja käytännön läheiset ohjeet arkipäivän työskentelyyn, hygieniasuunnitelmaan ja omavalvonnan toteutukseen. Ohjeessa nostetaan hyvin esiin myös tartunnantorjunnan kannalta keskeiset yhteistyökysymykset sidosryhmien kanssa. 

Ohjeessa huomioidaan tilojen suunnittelu sekä päivittäisessä toiminnassa huomioitavat tilojen käyttöön ja välineiden sijoitteluun liittyvät asiat. Taulukot selkiyttävät ja parantavat ohjeen käytettävyyttä. Kuntaliitossa ei ole asiantuntemusta arvioida välinehuollon erityiskysymyksiä, joten tähän osioon Kuntaliitto ei ota kantaa. 

Ohjeen tiivistämiseksi Kuntaliitto esittää harkittavaksi, voisiko esim. bakteereja, viruksia ja prioneja käsittelevä osio olla liitteenä. Ohjeessa esiintyy myös jonkin verran asioiden toistoa.  Työntekijän rokotukset voisivat olla oman otsakkeen alla ja mahdollisesti jo ohjeen alkupuolella esim. kohdan kolme jälkeen, jossa on käsitelty hygieniasuunnitelmaa. Käsihygieniaa käsittelevässä luvussa 4.1. kappale, jossa käsitellään sormuksia, kynsikoruja jne. voisi olla esim. toisena kappaleena.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali ja terveys

Sami Uotinen
johtava lakimies
sosiaali- ja terveyspalvelut -tiimin esimies

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää