Liikenne- ja viestintäministeriölle, Dnro 1032/03/2015 Silja Siltala, 21.5.2015

Taksiliikenteen kuljetusmaksujen tarkistusesitys

Suomen Taksiliitto on esittänyt taksiliikenteen enimmäishintoihin 1.7.2015 alkaen keskimäärin 0,8 %:n korotusta. Perusteluiksi korotuksille on esitetty taksiliikenteen kustannusindeksiä, jonka mukaan korotustarve olisi 3/2013-3/2014 laskien 1,29 %, ja indeksistä vielä puuttuvan työehtosopimuksen muutoksen 1.7.2015 vaikutusta 0,4 %. Lisäksi tulee vähentää aiemmassa tarkistuksessa jo huomioon otettu TES 2014:n vaikutus 0,78 %.  Kuntien kuljetuskustannuksia korotusesitys nostaisi n. 2 miljoonaa euroa vuositasolla. Kuntien henkilökuljetusten säästötavoitteen toteuttaminen vaikeutuu entisestään.

Jos taksiliikenteen kustannustaso on noussut indeksin mukaisesti, sen kompensoimiseksi ei liene muuta keinoa kuin kuljetusmaksujen korottaminen vastaavasti. Indeksi seuraa kustannusten muutosta, joten sen mukainen keskimääräinen korotus on asianmukainen. Kiinnitämme kuitenkin liikenne- ja viestintäministeriön huomiota pääoman poiston ja korkojen suureen nousuun muihin seurantaeriin verrattuna. Liikenne- ja viestintäministeriöllä lienee mahdollisuus tarkastella eri kustannusnousujen taustoja, esim. mikä merkitys valtion omilla toimilla on kustannustason nousuun ja esittää nämä tekijät taksapäätöksen perustelumuistiossa.

Ministeriö huolehtinee myös, että laskennassa käytettävät taksaosien painoarvot ovat oikeat, kun viime vuosina on korotettu erityisesti odotusmaksua keskimääräistä kustannusten nousua enemmän.  Lisäksi huomautamme, että kun kustannusten nousun mukaan korjataan enimmäishintoja, nostetaan samalla hintoihin sisältyvää voitto-osuutta.

Kustannusindeksin mukaan säännöllisin välein hintoja tarkistettaessa ei yleensä muita korjauksia tehdä. Työehtosopimuksen aiheuttama kustannuslisä ei ole vielä mukana käytetyssä indeksissä, joten voidaan harkita sen mukaan ottamista. Ministeriön tulee kuitenkin varmistaa, että jos korjaus tehdään indeksin ulkopuolelta, tulee se ottaa oikein huomioon seuraavan vuoden mahdollisia taksatarkistuksia tehtäessä ja indeksiä käytettäessä, jotta korotus ei tule huomioiduksi kahteen kertaan. Taksiliitto on ehdotuksessaan näin esittänytkin ja näin ministeriö on aiemmin toiminut.

Taksiliitto on lisäksi esittänyt uutta avustamislisää tavallisella taksilla apuvälineitä käyttäviä kuljetettaessa. Avustamislisien rakenne ja kustannusvaikutukset tulee arvioida yhdessä julkisten maksajatahojen kanssa. Muutoksia taksitaksan rakenteeseen tulee tehdä harkitusti ja perustellusti sekä etukäteen julkisten maksajatahojen kanssa neuvotellen. Kuten olemme aiemminkin esittäneet, tarkistustyö tulee tehdä hyvissä ajoin ennen seuraavaa taksantarkistuksen ajankohtaa. Esitämmekin tällaisen keskustelun käynnistämistä, jotta mahdollisesti tarvittavien selkeyttävien toimien valmisteluun jää riittävästi aikaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja
alueet ja yhdyskunnat 

Silja Siltala
liikenneinsinööri

tags