Maa- ja metsätalousministeriö, Dnro 1129/03/2016, 14.12.2016, Tarja Hartikainen

Alkutuotannon raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniaa koskevat asetusmuutokset

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut yhteistyössä Eviran kanssa alkutuotannon raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniaa koskevia asetusmuutoksia. Muutoksilla pääsääntöisesti kevennetään alkutuotannon toimijoiden hallinnollista taakkaa ja taustalla ovatkin osin toimijoiden esittämät toiveet toimintaedellytysten parantamisesta. Esitetyt kevennykset ovat erittäin kannatettavia.

Asetuksiin on lisätty toimijalle velvoite keskeyttää maidon luovuttaminen, mikäli maito ei täytä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia tai raakamaidon epäillään olevan tartuntalähde ihmisissä todetuille tartuntataudeille. Luovuttaminen on keskeytettävä, kunnes toimija voi osoittaa, että maito ei sisällä taudinaiheuttajia tai maidon saastumisen estämiseksi on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin.

Asetuksessa tai perusteluissa tulisi tarkemmin tuoda esille, minkälaiset havainnot tartuntataudista voivat velvoittaa maidon luovuttamisen keskeyttämiseen.  
Asetuksissa tulisi korvata ”kunnaneläinlääkäri” ”eläinlääkärillä” raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniaa koskevan asetuksen liitteessä 2. (luku 2. kohta 1.) ja elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun asetuksen liite 2 (luku 1). Tuottaja voi tehdä sopimuksen eläinten terveydenhuollosta myös yksityisen eläinlääkärin kanssa ja toisaalta eläinlääkintähuoltolaki on uudistumassa, jolloin kunnaneläinlääkärien nimike tulee todennäköisesti muuttumaan.

Ministeriössä voisi arvioida mahdollisuutta yhdistää nämä kaksi erillistä lausunnolla ollutta elintarvikehygieniaa koskevaa asetusta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen
va. johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags