Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

​Suomen Kuntaliitto kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta päästä lausumaan lakiluonnoksesta ja pitää tässä esitettyjä muutoksia ja toimenpiteitä pääosin perusteltuina ja oikeansuuntaisina. Kuntaliitto kannattaa asteittaista siirtymistä yksinomaan sähköisen lääkemääräyksen sillä

​Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittäneen työryhmän (Solmu IV) loppuraportista ja siihen sisältyvistä ehdotuksista muutoksiksi lainsäädännössä. Raportti on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on teettänyt rakennusten kosteus- ja homeongelmia koskevan tutkimuksen, jonka ovat toteuttaneet Työterveyslaitoksen asiantuntijat tarkastusvaliokunnan nimeämän ohjausryhmän johdolla (Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012). Tarkastusvaliokunta on 23.10.2012

​Tausta Kuntien takauskeskus takaa Kuntarahoitus Oyj:n kautta järjestettävän Suomen kuntien varainhankinnan. Yksittäinen kunta ei siis takaa omavelkaisesti toisen kunnan velkaa, vaan yksittäisen kunnan vastuu rajoittuu sen väestöosuuteen Suomen väestöstä. Suomen kuntatalouksien luottokelpoisuus

​Yleistä Kuntaliiton näkemyksen mukaan sijaissynnytysjärjestelyjen uudelleenarviointia voitaisiin tässä vaiheessa tehdä. Sijaissynnytysjärjestelyihin liittyvien ongelmien vuoksi Kuntaliitto kuitenkin katsoo, että asia tulee arvioida erittäin huolellisesti eettiseltä ja juridiselta kannalta, mikäli