Lausunto valtiovarainministeriön vero-osastolle 1.3.3012, Jukka Hakola, Dnro 416/90/2012

Arvonlisäverolain muuttamista koskevan hallituksen esityksen luonnos

​Valtionvarainministeriön vero-osasto on 1.2.2012 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksenesitykseksi arvonlisäverolain muuttamiseksi, joka koskee EU:n laskutusdirektiivin täytäntöönpanoa. 

Hallituksen esityksen luonnoksen pohjana olevalla Euroopan unionin laskutusdirektiivillä yhdenmukaistetaan ja selkeytetään käytäntöjä koko unionin alueella. Rajat ylittävät liiketoimet yleistyvät jatkuvasti myös kuntasektorilla. Laskutukseen sekä veronsuoritusvelvollisuuden syntyyn liittyvien arvonlisäverosäännöksien yksinkertaistaminen ja yhdenmukaistaminen on tarpeen.

Kuntaliiton mielestä luonnos on selkeä ja sen tavoitteet myönteisiä. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa hallituksen esityksen luonnokseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Jukka Hakola
veroasiantuntija, kuntatalous

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.