Lausunto Verohallinnolle, 4.7.2011, Dnro 1931/90/2011, Henrik Rainio

Bonusten verotus

Verohallinto on 7.6.2011 pyytänyt lausuntoa Verohallinnon ohjeluonnoksesta, joka koskee bonusten verotusta. 

Ohjeluonnos on kokonaisuudessaan uudistettu ohje, joka sisältää uusimman oikeuskäytännön. Ohjeessa käsitellään erilaisten yksityishenkilöiden saamien bonusten ja vastaavien hyvitysten tuloverokohtelua.

Kuntaliiton mielestä ohje bonusten ja vastaavien etuuksien verokohtelusta on tärkeä ja ajankohtainen, koska erilaisten bonusohjelmien yms. määrä on jatkuvasti kasvanut ja hyvitysten euromäärät ovat joissakin tapauksissa huomattavia. Verojärjestelmämme pohjautuu laajaan veropohjaan, joten erilaisten bonusten laaja veronalaisuus tarpeen.
 
Kuntaliitolle ei ole huomautettavaa ohjeluonnoksen varsinaiseen sisältöön, mutta veronmaksajan tietoisuutta ilmoitusvelvollisuudesta tulee lisätä. Esimerkiksi työmatkoilla kerrytetyistä henkilökohtaisista lentopisteistä tuskin ilmoitetaan vielä kovin kattavasti verottajalle. Ohjeessa voisi entisestään korostaa, että veronmaksajan tulee ilmoittaa tietyt bonukset ja muut hyvitykset veroilmoituksellaan.

 

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa ohjeluonnokseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Reijo Vuorento
apulaisjohtaja, kuntatalous 

Henrik Rainio
verotuksen erityisasiantuntija

tags