Kuntaliiton lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle 16.8.2010, 2087/90/2010, Ditte Winqvist

Esitys laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta

​Suomen Kuntaliitto pitää esitystä laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta harkittuna ja muutokset nykyiseen järjestelmään perusteltuina. Tehtävien jako hallintoviraston ja vertaisarviointiin perustuvan taidetoimikuntalaitoksen välillä on selkeä. Valtion toimikuntien lukumäärän vähentäminen ja laaja-alaisempien toimikuntien muodostaminen antaa mahdollisuudet uusiin avauksiin taiteen edistämisessä.

Kuntaliiton mielestä on hyvä, että Taiteen edistämiskeskuksen tehtäväksi on taiteellisen työn edistämisen lisäksi kirjattu myös harrastustoiminnan ja taiteen tuntemuksen edistäminen.

Taide- ja kulttuuripoliittisen sektoritutkimuksen vahvistaminen siirtämällä Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikkö Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen yhteyteen parantaisi Kuntaliiton mielestä alan tutkimuksen edellytyksiä. On perusteltua yhdistää pienet yksiköt suurempaan kokonaisuuteen. Tavoitteena tulisi jatkossa kuitenkin olla monipuolinen tutkimusyhteistyö myös muiden tahojen kanssa.  

Alueelliset taidetoimikunnat

Alueellisten toimikuntien lukumäärä olisi asetuksen mukaan 13 ja toimikuntien tehtäviin ei esitetä merkittäviä muutoksia nykyiseen verrattuna. Kuultuaan alueellisia taiteen järjestöjä ja laitoksia maakunnan liitto määrää toimikunnan jäseniä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lakiehdotuksessa todetaan, että toimikuntia asetettaessa on huolehdittava, että toimikunnan asiantuntemus on monipuolinen ja että toimialueen kielelliset näkökohdat otetaan huomioon.

Suomen Kuntaliitto ehdottaa lisättäväksi lakitekstiin myös maininnan siitä, että alueellisia toimikuntia asetettaessa tulisi ottaa huomioon alueelliset näkökohdat. Näin voitaisiin varmistaa, että koko alue olisi edustettuna toimikunnassa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Anneli Kangasvieri 
johtaja, opetus ja kulttuuri

Ditte Winqvist
erityisasiantuntija