Sosiaali- ja terveysvaliokunta 20.10.2016, Dnro 1026/03/2016, Tero Tyni

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 199/2016 vp)

Kuntaliitto yhtyy KT:n lausuntoon hallituksen esityksestä. Kuntaliitto huomauttaa samalla, että hallitus on kuitenkin sitoutunut tasapainottamaan kuntataloutta pitkällä aikavälillä. Sen kanssa on ristiriitaista, että kilpailukykysopimuksen yhteisvaikutus heikentää kuntataloutta. Lisäksi vuosityöajan pidennys ei välttämättä tuo kuntatalouteen menosäästöjä niin paljon kuin mitä hallitus on talousarvioesityksessään arvioinut ja leikannut kuntien valtionosuuksia.

Kilpailukykysopimuksen hyödyt, veropohjan heikennykset ja valtionosuusleikkaukset määräytyvät ja kohdistuvat kuntiin eri tekijöiden perusteella. Sopimuksen yhteisvaikutus yksittäisissä kunnissa voi siten poiketa merkittävästikin valtakunnallisista keskiarvoista. Kilpailukykysopimus ei saa asettaa yksittäisiä kuntia kohtuuttomaan asemaan.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tero Tyni
erityisasiantuntija

tags