Sosiaali- ja terveysministeriölle, 9.5.2011, Tarja Hartikainen, Päivi Koivuranta-Vaara, Dno 1348/90/2011

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain 20 a§:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä

Kuntaliitto kannattaa lausunnolla olevaa terveydensuojelulain muutosesitystä, jossa esitetään että talousvesiepidemian selvittämistä koskevat säännökset annettaisiin jatkossa valtioneuvoston asetuksella. Samalla valtioneuvoston asetuksella säädetään myös ruokamyrkytysten selvittämisestä ja ilmoittamisesta. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset ja terveydensuojeluviranomaiset sopivat yhdessä tartuntatautien vastustamisesta vastaavan viranomaisen kanssa epidemioiden selvitystyön järjestämisestä.

​Asetuksessa annetaan ohjeet mm. selvitystyöryhmän kokoonpanosta. Ympäristöterveydenhuolto järjestetään pääsääntöisesti yhtä kuntaa laajemmilla yhteistoiminta-alueilla. Näillä alueilla on useita kuntia ja terveyskeskuksia. Asetuksessa esitetään (4 §) että selvitystyöryhmään tulisi kuulua johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri. Tässä olisi ehkä syytä selventää, että ryhmässä tulisi olla mukana vähintään yksi yhteistoiminta-alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Hän puolestaan välittäisi tiedon muille ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden terveyskeskusten tartuntataudeista vastaaville lääkäreille.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Nenonen
varatoimitusjohtaja

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveys

tags